safe_image[1].jpg

Tieteen päivät Lapin Radiossa


Lapin Radio haastattelee Lapin yliopiston tutkijoita ohjelmissaan syyskuun toisella viikolla osana yliopistolla järjestettäviä Tieteen päiviä.


• Ma 7.9.2015 klo 11:40 kasvatustieteen yliopistonlehtori Outi Kyrö-Ämmälä. Lue ja kuuntele haastattelu.
• Ti 8.9.2015 klo 11:40 professori Jaana Erkkilä. Lue ja kuuntele haastattelu.
• Ke 9.9.2015 klo 11:40 oikeustieteen tohtori Marja-Leena Niemi. Lue ja kuuntele haastattelu.
• To 10.9.2015 klo 11:40 kehittämispäällikkö Asta Niskala Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Lue ja kuuntele haastattelu.

Maanantaista torstaihin kestävässä ohjelmasarjassa Lapin Radion toimittaja haastattelee yhteensä neljää tutkijaa keskipäivän lähetyksissään. Tutkijat edustavat kasvatustieteitä, taiteita, oikeustieteitä ja yhteiskuntatieteitä. Teemat ohjelmasarjaan on valittu ajankohtaisuuden ja kiinnostavuuden perusteella. Teemat käsittelevät muiden muassa muuttuvaa koulua ja opettajankoulutusta, oravanpyörästä irtaantumista ja oman Impivaaransa etsimistä, nuorten velkaantumista ja sen ehkäisyä sekä Lapin Sote-Savottaa.

Ohjelmasarjan aloittaa maanantaina 7.9. kello 11:40 kasvatustieteen yliopistolehtori Outi Kyrö-Ämmälä kasvatustieteiden tiedekunnasta. Hän pohtii koulua ja opettajankoulutusta muuttuvissa olosuhteissa.

– Lapin yliopiston tavoitteena on kouluttaa vahvoja asiantuntijoita, jotka osaavat toimia ammattiryhmän sisällä ja moniammatillisessa yhteistyössä. Opiskelijoita tuetaan tutkivan ja kehittyvän opettajuuden rakentamisessa, Kyrö-Ämmälä sanoo.

Lapin yliopiston opettajankoulutuksen periaatteina ovat yhteisöllisyys, teorian ja käytännön yhdistämisen sekä tutkivan ja toiminnan kautta tapahtuva oppiminen.

– Siinä sitä onkin opettajankouluttajille haastetta riittävästi, Kyrö-Ämmälä sanoo.

Tiistaina 8.9. kello 11:40 ohjelmaan saapuu professori Jaana Erkkilä taiteiden tiedekunnasta. Erkkilä jatkaa keskustelua viime keväänä aloittamansa hitaan ajattelun laboratorion pohjalta. Erkkilä pohtii, onko meillä enää kykyä tarttua sattumien tarjoamiin havaintoihin ja niiden pohjalta syntyviin uusiin ja ennakoimattomiin ajatuksiin.

– Minulle polku Impivaaraan tarjoaa mahdollisuuden irtaantua ennalta määrätystä asioiden syy ja seuraussuhteesta, tutusta ja turvallisesta reitistä, jonka pääasiallinen tavoite tuntuu olevan tuottavuuden tehostaminen kaikilla elämän osa-alueilla, Erkkilä sanoo.

Erkkilän mukaan maailma on metsä ja Impivaaran voi löytää yhtälailla metropolista kuin erämaista.

– Sattumat tarvitsevat näkijän ja kuulijan, jolla ei ole kiire ennalta määrättyyn osoitteeseen, Erkkilä sanoo.

Keskiviikkona 9.9. kello 11:40 vuorossa on oikeustieteen tohtori Marja-Leena Niemi oikeustieteiden tiedekunnasta. Niemen aiheena on nuorten ylivelkaantuminen, joka on kansallinen ja kansainvälinen huolenaihe. Niemi on mukana hankkeessa, jossa tutkitaan, miten nuorten syrjäytymistä velkaongelmien vuoksi voitaisiin ehkäistä.

– Hankkeesta saatavilla tuloksilla voidaan parantaa keskeistä sääntelyä ja puuttua sitä kautta velkaongelmien ehkäisyyn ja laajuuteen, Niemi sanoo.

Hankkeessa analysoidaan muiden muassa eri-ikäisten nuorten velkaongelmien luonnetta sekä eri toimijoiden ja viranomaisten rooleja ongelmien muodostumisessa sekä niistä selviytymisessä.

– Oma tutkimukseni kohdentuu asumiseen liittyvään sääntelyyn ja nuoriin itsenäisinä toimijoina asumisen poluilla, Niemi sanoo.

Torstaina 10.9. kello 11:40 lähetykseen saapuu kehittämispäällikkö Asta Niskala Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Niskala on mukana eri työryhmissä, joissa pohditaan sosiaali- ja terveysalan yhdistämistä ja uudistamista Lapissa. Niskalan mukaan Lapissa työtä tekee laaja verkosto, jonka työ on määritelty väljästi, mutta samalla velvoittavasti ja haastavasti.

– Uusien palvelujen tulee olla asiakaslähtöisiä ja samalla kustannustehokkaita. Tapoja, joilla tähän päästään ei ole määritelty kovin tiukasti, joten toivon, että työryhmät saavat tehdä luovia ratkaisuehdotuksia, Niskala sanoo.

Tieteen päivät on valtakunnallinen tapahtuma, joka järjestetään joka toinen vuosi viidellä eri paikkakunnalla. Rovaniemellä tapahtuma järjestetään nyt kolmannen kerran. Tapahtumaa tukevat taloudellisesti Tieteellisten seurain valtuuskunta, Tieteen tiedotus ja Suomen kulttuurirahasto. Tänä vuonna Tieteen päivien yleisteemana on sattuma.

Tieteen päivien kaikkiin yleisötilaisuuksiin on vapaa pääsy ja ne ovat avoimia kaikille.

Tervetuloa!