• Weboodi
  • Owa
  • Outlook
  • Finna
  • Tenttis
  • Optima
  • Moodle

Paikka: Fellman-sali
Päivä: Perjantai 8.9.
Aika: 10.15 - 12.15

Vapauden rajat ja niistä neuvottelu sosio-ekologisissa systeemeissä

Puheenjohtaja: apulaisprofessori Sirkku Juhola (Helsingin yliopisto)

Professori Kai Kokko (Helsingin yliopisto): Ympäristösääntelyn asettamat rajat ja mahdollisuudet

Professori Anja Nygren (Helsingin yliopisto): Epänormaali vapaus ja vastuullisuus – yhteiskunnallisten rajojen uudelleen tulkinnat

Professori Jukka Käyhkö (Turun Yliopisto): Maapallon rajat, kenen vastuu? Luonnontieteen näkökulmia vapauden rajoihin

Työryhmän teemana on ympäristönmuutokseen liittyvä ihmisen toiminta ja sen tarkastelu vapaus-käsitteen lähtökohdista, etenkin erilaisten rajoitusten näkökulmasta. Perustana on sosio-ekonominen systeemi, joka on käsitteenä määritelty bio-geo-fyysikseksi yksiköksi pitäen sisällään paitsi fysikaaliset prosessit myös yhteiskunnalliset instituutiot ja toimijat. Sosio-ekologinen systeemi puolestaan on kompleksi, jossa on erilaisia kytkentöjä ja vuorovaikutussuhteita yhteiskunnan ja ympäristön välillä. Työryhmän esitykset tarkastelevat ja pohtivat, mitä vapauden rajat voivat tarkoittaa yhteiskunnan ja ympäristön rajapinnalla, miten ne määrittyvät ja miten niitä voidaan neuvotella ja ovatko jotkut rajat sellaisia, joita ei voida rikkoa.

Yhteiskunnassa yksilön toimintaa ja vapauden rajoja määritetään erilaisilla instituutioilla. Lainsäädäntö on selkein esimerkki instituutiosta, joka asettaa rajat ympäristöön liittyvälle toiminnalle ja myös langettaa rangaistuksia rajojen rikkomisesta. On myös nähtävissä, että yhteiskunnalliset rakenteet voivat rajoittaa epäsuorasti yksilön mahdollisuutta toimia ympäristön ja etenkin siihen liittyvien riskien suhteen. Eri yhteiskuntaluokkien erilaiset mahdollisuudet varautua luonnonkatastrofeihin on nostettu toistuvasti esille tässä yhteydessä.

Toisaalta sosio-ekonomisissa systeemeissä myös ympäristö ja ekologiset perusteet asettavat rajoja yksilöiden ja yhteiskunnan vapaudelle toimia. Luonnontieteellisessä tutkimuksessa vapauden rajoihin rinnastettavaa keskustelua on käyty puhumalla ”kasvun rajoista” jo pidemmän aikaa. Uudempi samaa ilmiötä havainnollistava käsite on ”planetary boundaries”, jonka avulla tarkastellaan erilaisten bio-fyysisten rajojen ylittymistä ihmiskunnan kuormituksen johdosta.

On selvää, että yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä rajoja rikotaan ja venytetään ja niitä neuvotellaan eri yhteyksissä. Tarkasteltaessa esimerkiksi kaupunkia sosio-ekonomisena systeeminä on selvää, että kaupungin ympäristölliset rajat ovat suuremmat kuin sen kattama fyysinen alue. Missä kulkevat siis vapauden rajat kun puhutaan ympäristön ja yhteiskunnan muutoksesta? Työryhmä tuottaa lopputuloksena suosituksia käsitteelliseen ja menetelmälliseen keskusteluun ympäristön ja yhteiskunnan rajapinnalla.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK