Lapin yliopiston tutkijakoulun järjestämä seminaari:

Ihmisoikeudet, kansalaisuus ja globalisaatio

Ihmisoikeudet, kansalaisuus ja globalisaatio ovat teemoja, joissa kansainvälinen politiikka, sosiaalipolitiikka ja juridiikka leikkaavat toisensa usealla tasolla. Ihmisoikeudet, keskustelu niistä, niihin liittyvät kansainväliset tuomioistuimet vaativat tuekseen kansainvälisiä sopimuksia. Globalisaation saamat muodot nousevat osaltaan kansainvälisestä politiikasta samalla kun niiden seuraukset näkyvät sosiaalipoliittisina kysymyksinä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kansalaisuusoikeudet ovat keskeistä juridista säätelyä – mutta samalla kansalaisuus avaa tietyt kansalliset sosiaalioikeudet tai sulkee jonkun ihmisryhmän niiden ulkopuolelle. Keskeisiä kysymyksiä ovatkin mitä yhteenkietoutumisista seuraa? Kuinka globalisaatioon liitetyt kehityskulut näkyvät paikallisesti? Kenellä ja keillä on toimijuus ja valta tässä kehityskulussa?  Entä mitä tapahtuu instituutioille: tuleeko kansainvälisestä oikeudesta tai kansallisesta sosiaalipolitiikasta pelkkä kansainvälisen politiikan jatke?

Perjantai 12.9.

Klo 11.00 Professori Suvi Ronkainen:  Aloitussanat

klo 11.15-12.45 alustus, Pentti Arajärvi

Lounastauko

klo 14.15-15.45 alustus,   Martin Scheinin

klo 16.30-20 Seminaarityöskentely: vetäjinä Martin Scheinin (oikeustieteeseen painottuva ryhmä) ja Elina Penttinen (kv-politiikkaan painottuva ryhmä)

Lauantai 13.9.

klo 9.15 alustus,  Elina Penttinen: Globalisaatio ruumillistuu seksiteollisuudessa: mietteitä venäläisen prostituoidun toimijuuden mahdollisuuksista

klo 10.45 kahvitauko

klo 11.15 alustus: (alustaja vielä auki)

klo 12.45 seminaarin lopetus: Suvi Ronkainen

klo 13-16 mahdollisuus ryhmätyöskentelyn jatkamiseen

Suoritustapa
Luennoille ja seminaareihin voivat osallistua kaikki jatko-opiskelijat. Erityisesti suositellaan osallistumista ja oman paperin esittelyä seminaareissa oikeustieteilijöille ja kansainvälisten suhteiden, kv-politiikan ja sosiaalipolitiikan jatko-opiskelijoille.

Jatko-opiskelijat voivat saada seminaarista 3ov:n suorituksen osallistumalla luennoille ja kirjoittamalla luentopäiväkirjan (1ov)  sekä esittelemällä oman paperinsa seminaarissa ja osallistumalla seminaarityöskentelyyn (2ov). Luennoista (yht. 8h) voi myös saada merkinnän luentotaskuun.

Ilmoittautuminen
Luennoille ilmoittaudutaan milmo-järjestelmään 5.9. mennessä. Seminaareihin ilmoittaudutaan erikseen Pälvi Rantalalle 5.9. mennessä lähettämällä työpaperi (2-4 sivua), joka käsitellään ryhmässä. Jos papereita tulee paljon, ryhmien vetäjät valitsevat käsiteltävät paperit.  Kerro ilmoittautumisen yhteydessä,  kumpaan ryhmään haluat mukaan.

Seminaariin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Yhteystiedot:

Amanuenssi
Pälvi Rantala

Professori
Suvi Ronkainen