ONNISTUNEESTI IKÄÄNTYVÄ YHTEISKUNTA

 

V Gerontologian päivät 23.-24.4.2004
Lapin yliopisto, Rovaniemi

TERVETULOA ROVANIEMELLE

Gerontologian päivät on  monitieteisen vanhenemisen tutkimuksen kansalli­nen kat­saus. Kongressimme sisältö ja osanottajat osoittavat, että suomalai­nen gerontologia etenee voimakkaasti kaikilla osa-alueillaan: biogerontolo­giassa, psykogerontologias­sa, geriatriassa sekä  kasvatus kulttuuri- ja so­siaa­ligerontologiassa. Gerontologian päivillä tapaavat toisensa alan tutkijat, opettajat, käytännön vanhustyöntekijät, opiskelijat samoin kuin itse ikä-ihmiset.

Ensimmäistä kertaa  Gerontologian päivät järjestetään Pohjois-Suomessa. Nuorek­kaal­le Lapin yliopistolle päivien isännöinti on suuri haaste. Olemme saaneet järjeste­lyis­sä arvokasta tukea neljältä alan tieteelliseltä seuralta sekä Oulun yliopistolta.

V Gerontologian päivät on merkittävä virstanpylväs suomalaisen gerontolo­gian kehi­tyksessä. Nimittäin toinen suomalainen gerontologisukupolvi, joka jatkoi ensimmäisen sukupolven, Eeva Jalaviston, Faina Jyrkilän ja Ilmari Ruikan viitoittamaa tutkimusta, on nyt siirtynyt tai siirtymässä eläkkeelle.

Toisen polven gerontologit aloittivat tutkimustoimintansa 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa. He ovat olleet kasvattamassa uusia tutkijasukupolvia eri geronto­logian aloille. Kuluneena yli 30 vuotena suomalainen gerontologia on noussut kan­sain­väliselle tasolle. Samalla ammatillinen vanhustyö on voi­nut kehittyä entistä enem­män tutkitun tiedon varaan. Omistakaamme nämä päivät sukupolven vaihdok­selle suomalaisessa gerontologiassa.

Toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleiksi Rovaniemelle ja Lapin yliopistoon V Gerontologian päiville. Nauttikaa Lapin kevään valoisuudesta ja viettäkää tovi kevään hangilla ja rinteissä.

Järjestelytoimikunnan puolesta

Simo Koskinen
puheenjohtaja