ABSTRAKTIT JA KIRJOITUSOHJEET 

Esitykset teemaryhmiin ja poster-näyttelyyn valitaan lähetettyjen abstraktien perus­teella.  Abstraktit lähetetään sähköpostin liitetiedostona RTF-muodossa viimeistään 15.1.2004 mennessä. Hyväksytyistä abstrakteista ilmoitetaan 29.2.2004 mennessä. 

Hyväksytyt abstraktit julkaistaan Gerontologia-lehdessä.

Kirjoitusohjeet
Teksti kirjoitetaan 1-rivivälillä, ylä-ja alamarginaali sekä vasen ja oikea marginaali 3 cm. Kirjasintyypiksi suositellaan Times New Roman 12. Abstraktien pituus on yksi  A4 -sivu.

  • ylimmälle riville tekijän nimi, työpaikka ja osoite tavallisilla kirjaimilla
  • tyhjä rivi
  • otsikko keskitetysti suurilla kirjaimilla lihavoituna
  • tyhjä rivi
  • teksti (molempien reunojen tasaus)
  • kappaleiden väliin yksi tyhjä rivi
  • kirjoita abstraktin loppuun, toivotko suullista vai poster-esitystä

Abstraktien palautusosoite
Kongressisihteeri
Marja-Leena Porsanger
Rovaniemi-Lapland Congresses / Lapin yliopisto
PL 122, 96101 Rovaniemi
sähköposti: etunimi.sukunimi@ulapland.fi