Rehtori tervehdys Lapin yliopiston vuosipäiväjuhlassa 1.3.2004 klo 13


- Arvoisat kutsuvieraat!
- Hyvä yliopistoväki!
- Hyvät Naiset ja Herrat!


- Toivotan teidät tervetulleiksi tähän Lapin yliopiston 25. vuosipäiväjuhlaan. Tasan 25 vuotta sittenhän tulivat voimaan laki ja asetus Lapin korkeakoulusta.

- Yliopiston ikänä 25 vuotta ei vielä herätä suurta kunnioitusta. Aika kuluu kuitenkin nopeasti ja kun näihin vuosirenkaisiin tulee toinen mokoma lisää, voidaan puhua jo täysi-ikäisestä yliopistosta.

- Aika kuluu nopeasti, voivat todeta myös ne yliopiston perustajiin kuuluvat naiset ja miehet, joita olemme iloksemme saaneet jälleen vieraiksemme ja joille olemme voineet esitellä viime vuosien kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä.

- Korkeakoulun suunnittelutoimikunnan ja väliaikaisen hallituksen jäsenten ja sihteerien lisäksi vieraanamme on ministeri Pär Stenbäck, joka syksyllä 1979 opetusministerinä ollessaan toi valtiovallan tervehdyksen aloittavan korkeakoulun ensimmäisen lukuvuoden avajaisjuhlaan. On ilo nähdä Pär, sinut täällä vieraanamme. Toivon, että vierailusi välit eivät jatkossa ole yhtä pitkiä. (Hän on näet täällä ensikertaa sitten edellä mainitun avajaisjuhlan.)

- Vaikka olemme perinteisesti pitäneet tämän vuosipäivän juhlan yliopistoyhteisön sisäisenä juhlana, olemme tänä vuonna kutsuneet juhlaamme edellisten lisäksi Rovaniemen kaupungin keskeisissä virka- ja luottamustehtävissä neljännesvuosisata sitten toimineita. Heidän panoksensa yliopiston kotiutumiseen Rovaniemelle oli monessa mielessä tärkeä. 

* * *

- Se, mitä kuluneina kahtenakymmenenä viitenä vuotena on tapahtunut, on monessa suhteessa enemmän kuin alussa osasimme odottaa. Toisaalta yhteiskunnan muutos, josta siitäkin toki osasimme jo tuolloin ainakin puhua, on sekin ollut monessa suhteessa toisenlainen kuin tuolloin osasimme odottaa. Kansainvälistyminen – jopa tuo paljon puhuttava globalisaatio – on vyörynyt ylitsemme, emmekä tunne kansallisesti enää läheskään samanlaista varmuutta siitä, että voimme itse kotoisilla päätöksillämme vaikuttaa elämäämme.

- Myös työelämän muutokset, osaamisen korostuminen ja tietotyön laajentuminen, ovat muutoksia, joita kyettiin tuolloin vain heikosti ennakoimaan.

- Molemmista edellä mainituista syistä korkeakoulun/yliopiston perustaminen Lappiin oli oikeansuuntainen ja ennen kaikkea oikea-aikainen toimenpide. Yhteiskunnan kehittäminenhän on yleensä ennakointia – taitoa lukea heikoista signaaleista uusia asioita ; sen aistimista mitä ei vielä ole mutta joka on tulollaan – ja näihin vastaamista. Juuri tätä Lapin korkeakoulun perustaminenkin aikanaan oli.

- Osin juuri edellä mainituista yhteiskunnallisista syistä, kansainvälistymisestä ja tietotyön yleistymisestä yliopiston kehitys on ollut ennakoitua nopeampaa; näin vielä kuluvankin vuosikymmenen osalta.

- Nykyisin puhutaan väsyksiin asti innovaatioista ja korostetaan niiden merkitystä. En ole koskaan oikein ymmärtänyt tätä puhetta, koska siinä innovaatiot esitetään jotenkin normaalia kehitystyötä ylevämpänä toimintana. Täällä tuollaisia innovaatioita en tunnista juurikaan tehdyksi; kehitystä täällä on kuitenkin aikaan saatu. Kuten olen eräissä yhteyksissä todennut, toimintamme on tuplaantunut joka viides vuosi ja jos kehitys jatkuisi tätä rataa runsaan kolmen vuosikymmen kuluttua Suomessa olisi vain yksi yliopisto: Lapin yliopisto.

- Enemmän kuin yleviin innovaatioihin yliopiston kehitys on perustunut tilaisuuteen kiinni tarttumiseen, kuten asia oli korkeakoulua perustettaessakin. Siihen taas että tilaisuuteen voi ylipäätään tarttua, voi toki itsekin vaikuttaa eli olla luomassa edellytyksiä tällaisten tilaisuuksien tulemiselle.

* * *

- On ollut etuoikeus olla mukana tässä kehityksessä. Jotta mukana olo olisi ollut mahdollinen, tarvittiin se työ joka tehtiin korkeakoulun perustamiseksi. Siitä vielä kerran kiitokset tuolloin mukana olleille.

- Toisaalta kiitoksen ansaitsevat myös kaikki ne, jotka kuluneiden kahdenkymmenen viiden vuoden aikana ovat olleet päivittäin tätä kehitystä aikaan saamassa eli koko yliopistoyhteisö henkilökuntineen ja opiskelijoineen. – Tehkäämme yhteisöstämme entistä turvallisempi mutta samalla haasteellisempi työyhteisö, joka myös jatkossa pystyy tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin ja turvaamaan myönteisen kehityksen. Siinä meille haastetta tulevaan.

* * *

 - Iloista vuosipäiväjuhlaa meille kaikille!