Työikäisen ihmisen jaksaminen
Ikääntyminen ja sosiaalityö

20 - 21.10.2005 Fellman-sali, Lapin yliopisto

Torstai 20.10. TYÖSEMINAARI

Päivän puheenjohtajana professori Aila Järvikoski

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 - 9.15 Seminaarin avaus
professori Kyösti Urponen, Lapin yliopisto

9.15 - 10.30 Yhteiskunnan muutos ja työssä jaksaminen
professori Asko Suikkanen, Lapin yliopisto

15 minuuttia aikaa keskustelulle

10.45 - 11.45 Lounas

11.45 - 12.30 Työhyvinvointi ja jaksaminen häirintä- ja kiusaamistilanteissa
professori Juha Perttula, Lapin yliopisto

15 minuuttia aikaa keskustelulle

12.45 - 13.30 Uupumus ja alaistaidot
lehtori Marjo-Riitta Mattus, Lapin yliopisto

15 minuuttia aikaa keskustelulle

13.45 - 14.15 Kahvitauko

14.15 - 15.30 Miksi työikäinen ihminen syrjäytyy?
professori Anneli Pohjola, Lapin yliopisto

15 minuuttia aikaa keskustelulle

15.45 - 16.00 Päätössanat pj., professori Aila Järvikoski


Perjantai 21.10.2005

Professori Simo Koskisen juhlaseminaari "Ikääntyminen ja sosiaalityö"

Päivän puheenjohtajana professori Marja Vaarama

Ohjelma

9.00 - 9.15 Seminaarin avaus rehtori Esko Riepula

9.15 - 10.30 "Elämän laatu vanhenemisen tutkimuksessa: uutta, vanhaa vai lainattua?"
professori Marja Jylhä, Tampereen yliopisto  

15 minuuttia aikaa keskustelulle

10.45 - 11.45 Lounas

11.45 - 13.00 ”Toiminnanvajaudet ikääntyessä — tämän päivän ja huomisen haasteet”
emeritus professori Eino Heikkinen, Jyväskylän yliopisto

15 minuuttia aikaa keskustelulle

13.15 - 14.00 Lapin yliopisto tarjoaa kakkukahvit

14.00 - 15.15 ”Ikääntymisen voimavarat gerontologisen sosiaalityön taustalla” 
professori Simo Koskisen jäähyväisluento

15 minuuttia aikaa keskustelulle

15.30 - 15.50 Sosiaalityön laitoksen kiitospuheenvuoro
dekaani Kyösti Urponen

15.50 - 16.00 Puheenjohtajan päätössanat

Lisätietoja:
Merja Laitinen
Marjo-Riitta Mattus