Yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm
Opetusministeriö

Juhlapuhe Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan uudisrakennuksen harjannostajaisissa 05.09.2005

Arvoisa Rehtori, arvoisat juhlavieraat,

on suuri ilo olla mukana toteamassa miten Lapin yliopiston pitkäaikainen hanke, taiteiden tiedekunnan uudisrakennus nyt on saavuttanut harjakorkeutensa! Viimesyksyisestä syvästä montusta on noussut jykevä ja vaikuttava rakennushahmo, joka vain odottaa täydentymistään taiteiden opiskelun käyttöön.

Jokainen taiteiden tiedekunnan nykyisissä toimitiloissa vieraillut voi vilpittömästi todeta, että tilat ovat jo aikansa eläneet ja melkoisen epäsopivat tiedekunnan opetukselle ja opiskelulle. Uusien toimitilojen tarve on tunnustettu, mutta hankkeen perustelutyö ja alkuunsaattaminen on ollut monivuotinen ja sitkeitä ponnistuksia vaatinut urakka. Uudisrakennuksen  aikaansaamisesta voimme kiittää erityisesti rehtori Riepulaa ja Taiteiden tiedekunnan johtoa. 

Nykytilojen tasosta huolimatta on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta pystynyt luomaan innostuneen ja innovatiivisen opiskeluhengen piiriinsä.  Uudet toimitilat tulevat tarjoamaan erinomaisen mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden opiskelua ja erityisesti yhteistyötä muiden tiedekuntien, paikallisen yrityselämän ja taidemaailman välille.

Opetusministerin linjausten mukaisesti Suomen yliopistolaitoksen kasvattaminen on nyt saatu päätökseen, yliopistoja on riittävästi eikä niiden lisärakentamista ja tilalisäyksiä suosita kuin selkeästi perustelluissa poikkeustilanteissa. Myös valtiovarainministeriön kanta lisätiloihin on jyrkkä. Painopiste tulee vahvasti siirtymään peruskorjaushankkeisiin.

Näistä syistä on tänä vuonna opetusministeriön eräänä tärkeänä tehostamistoimena ollut yliopistojen toimitilastrategioiden luominen ja tarkastelu. Toimitilastrategian ja siihen liittyvän strategialähtöisen toimitilakehittämisen eli ns workplace-prosessin mahdollisuudet tarkastella kriittisesti uusiin tiloihin sijoitettavia toimintoja ja edetä joustavaan työympäristöön ovat myös Lapin yliopiston tulevia haasteita. Opetusministeriö toivookin rehtorin johdolla käytävän laaja-alaista keskustelua toimitilastrategian luomiseksi ja sen kytkemiseksi osaksi toiminta- ja taloussuunnittelua sekä koko yliopiston strategiaa.

Nyt on kuitenkin juhlan aika!
Harjannostajaiset ovat perinteisesti olleet rakentajien ja suunnittelijoiden juhla, joka mukavasti katkaisee arkisen työn. Vaativa julkinen rakennus vaatii myös osaavat tekijät. Nyt ympärillämme on nähtävissä korkealaatuista työnjälkeä - harvoin olenkaan päässyt ihailemaan niin tasaista ja kaunista tiilipintaa kuin sisääntulojulkisivussa! Rakentaja haluaa olla ylpeä työnsä tuloksesta, ja julkisessa rakennuksessa siitä pääsevät osalliseksi kaikki. Ja kun puhumme yliopistorakennuksesta on todennäköistä, että myös teidän lapsenne ja lapsenlapsennekin voivat täällä opiskellessaan ihailla tilojen hienoa laatua.

Ilman luovaa ja pätevää suunnittelua ei rakennusprojekti etene. Tärkeä rooli on ollut Lapin yliopiston perinteisellä suunnittelijalla, arkkitehtiprofessori Juhani Kataisella toimistoineen, ja siellä erityisesti arkkitehti Erja Erralla, joka on toiminut pääsuunnittelijana tässä vaativassa kohteessa. Kiitokset ammattitaitoisesta otteesta myös muille suunnittelijoille ja Lapin yliopiston kiinteistöpäällikölle Eija Ruokamolle.

Tärkeä rooli uudisrakennuksen toteutumisessa on luonnollisesti myös rakennuttajalla, Senaatti-kiinteistöillä, joka huolehtii projektin kokonaisuuden onnistumisesta kaikinpuolin ja tulee vastaamaan myös tulevaisuudessa kiinteistön arvon säilymisestä. Kiitokset myös suunnitelmien konkreettisesta toteutumisesta vastaavalle pääurakoitsijalle, Levi-Rakennus Oy:lle, joka on vastuullisesti ja korkealle asetetuin tavoittein rakentanut omaan kotikaupunkiinsa tärkeää kohdetta. Toivon, että toimiva yhteistyö yliopiston, suunnittelijoiden, rakennuttajan, urakoitsijoiden ja muiden työkumppaneiden kanssa jatkuu edelleen erinomaiseen lopputulokseen asti.

Hyvät juhlavieraat!

Kiitän opetusministeriön puolesta kaikkia osapuolia hyvin edenneestä työstä ja odotan mielenkiinnolla rakennuksen valmistumista taiteen käyttöön, Taiteiden tiedekunnan opiskelijoiden iloksi ja hyödyksi.

Kiitos!