Puhe Lapin yliopiston 3. rakennusvaiheen harjannostajaisissa 5.9.2005 klo 15

Esko Riepula

- Arvoisat Senaatti-kiinteistöjen ja opetusministeriön edustajat!
- Arvoisat suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden edustajat!
- Hyvät rakentajat!

Tilojen käyttäjien, Lapin yliopiston henkilöstön, puolesta haluan kiittää teitä kaikkia tämän yliopiston kannalta merkittävän rakennusvaiheen saattamista harjakorkeuteen.

Tasan vuosi sittenhän me kokoonnuimme tälle paikalle muuraamaan rakennuksen peruskiven. Nyt olemme tavallaan puolimatkan krouvissa, kun rakennuksen lopulliseen valmistumiseen on laskettu menevän vielä toinen vuosi. Toivon mukaan vuoden kuluttua yliopistolla voidaan viettää rakennuksen käyttöönotto- ja vihkiäisjuhlaa.

Tuossa vaiheessa alun perin Lapin korkeakoulun tarpeisiin kaupungin seurakunnalta ostama noin neljän hehtaarin maa-alue on tullut Riihipellon puistoa lukuun ottamatta lähes täyteen rakennetuksi. Kukapa tuota olisi tuolloin, kaksi vuosikymmentä sitten, arvannut. Tämän rakennusvaiheen jälkeen yliopistolla on Senaatti-kiinteistöiltä vuokrattua tilaa harjoittelukoulu mukaan luettuna yhteensä lähes 45 000 neliömetriä eli 4,5 hehtaaria, minkä lisäksi meillä on vähäisessä määrin muutakin vuokratilaa. Vaikka tulevaisuuden ennustaminen on – kuten tiedetään – vaikeaa ellei jopa mahdotonta, arvelen näiden tilojen riittävän yliopiston tarpeisiin ainakin vuosikymmeneksi eteenpäin. Koko kampusaluetta ehostavaa täydennysrakentamista täällä voidaan tehdä vielä tämän jälkeenkin, vaikka nyt rakenteilla oleva talo tulleekin jäämään suurimmaksi tällä alueella.

Yhteistyö rakennuttajan edustajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa on tässä hankkeessa sujunut kaikissa vaiheissa mallikkaasti. Rakentajien puolella – ainakin sen mitä olen omasta työhuoneestani voinut seurata – on ”tuppi heilunut” ja jälkeä syntynyt reippaaseen tahtiin. Kun runkovaiheen urakoitsijan edustaja lupasi, ettei tästä tehdä hometaloa, toivon, että rakentajina annatte kukin kohdaltanne tämän saman vakuutuksen, ettei kävisi niin että ainoa palkinto, jota rakennuksen valmistumisen jälkeen voitaisiin ruveta odottelemaan olisi peruskorjauspalkinto.

Vielä kerran: kiitokset kaikille! Tehdään hyvä työ omaan taloon!