Kari Huhtamon Taidesäätiö
Asiamies Leena Roiko

Kari Huhtamon Taidesäätiön kokoelman avajaistilaisuus

Lapin yliopistolla 5.9.2005

Kari Huhtamon Taidesäätiön puolesta minulla on ilo toivottaa Teidät tervetulleiksi Kari Huhtamon Taidesäätiön kokoelman avajaistilaisuuteen. Kuvanveistäjä, taiteen kunniatohtori Kari Huhtamo palaa teostensa kautta 45 vuoden poissaolon jälkeen takaisin Rovaniemelle juurilleen.

Kuvanveistäjä Kari Huhtamo on luovuttanut nimeään kantavalle säätiölle 22 teosta vuosilta 1982 - 2003, jotka on Lapin yliopiston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen nojalla sijoitettu yliopiston tiloihin 50 vuodeksi. Kyseessä on poikkeuksellisen laaja yksittäisen taiteilijan teosten esillepano julkisessa tilassa. Yliopistolla teokset ovat paitsi laajan yleisön myös erityisesti nuorten taiteentekijöiden ja -tutkijoiden käytössä. Näin säätiö toteuttaa tarkoituksensa Huhtamon teosten ja muun taiteellisen aineiston säilyttämistä ja saattamisesta yleisesti nähtäville. Lisäksi se edesauttaa säätiön tavoitetta tukea pohjoisen taiteen tekemistä, opetusta, ja tutkimusta. Myöhemmin myös Kari Huhtamon arkistoaineisto luovutetaan yliopistolle tutkimuskäyttöön.

Kari Huhtamo on poikkeuksellisen produktiivinen kuvanveistäjä. Teosten ideoiden lähtökohtina ovat usein luonnossa koetut elämykset. Teosten selkeä rakenteellisuus ja toteutuksen tinkimättömyys sijoittaa Huhtamon tuotannon konstruktivistien joukkoon, mutta aiheen ja muotokielen yhteys luonnon monimuotoisuuteen tekee Huhtamosta kuitenkin oman tiensä kulkijan. Huhtamon tyyliä on kuvattu "huhtamolaiseksi". Huhtamon teosten on sanottu arusta alkaen viestivän iloa, hulvatonta huumoria ja erotiikkaa. Toivottavasti teokset osana yliopiston arkea myös heijastavat positiivisuutta ympäristöönsä.

Säätiön toiminta ei olisi mahdollista ilman kulttuurin ja taiteen tukijoita. Säätiön toiminnan aloittamista ovat erittäin merkittävällä tavalla tukeneet Vähälä-yhtiöt, varatoimitusjohtaja Mikko Vähälä ja aluemyyntipäällikkö Kari Erho, sekä Transpoint Oy Ab, johtaja Erkki Rusanen. Kavika Oy ja Taximo Oy ovat tukeneet säätiötä Boreas -varainhankintateoksen valmistamisessa. Boreas - varainhankintateoksen on päättäneet hankkia teollisuusneuvos Kaarle H. Pentti Helsingistä ja teollisuusneuvos Erkki Paananen Viitasaarelta. Lappilaisia tukijoitamme tässä vaiheessa ovat Lapin Kansa ja Lappset Oy. llosanoma tuli eilen illalla myös pääjohtaja Jorma Ollilalta, joka ilmoitti Nokia Oyj:n hankki van Boreas-teoksen. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä säätiön toiminnan mahdollista jana on ollut Lapin yliopisto. Erityiset kiitokset säätiön puolesta haluamme esittää Lapin yliopistolle ja rehtori Esko Riepulalle, joka on jälleen kerran osoittanut ennakkoluulottomuutta ja aktiivisuutta myös kulttuurin tukemisessa. Sydämelliset kiitokset kaikille tukijoillemme.