Puhe Kari Huhtamon Taidesäätiön teosten esittelyn yhteydessä 5.9.2005 klo 14

Esko Riepula

Marketta ja Kari Huhtamo!
Arvoisat Kari Huhtamon Taidesäätiön edustajat!
Hyvät Naiset ja Herrat!


Yliopiston puolesta kiitän sekä Kari ja Marketta Huhtamoa että Kari Huhtamon Taidesäätiötä siitä, että nämä teokset on saatu elävöittämään ja kaunistamaan Lapin yliopiston tiloja. Kuten lehdistötiedotteessa on todettu ”julkiseen tilaan sijoitettuna nämä teokset tulevat olemaan osa yliopistoyhteisön arkea”.

Meillä rovaniemeläisillä on aivan erityinen syy olla kiitollisia tehdystä ratkaisusta, jossa Kari Huhtamon tekemät ja säätiön omistamat taideteokset on saatu koko kansan nähtäväksi yliopiston tiloihin. Paitsi että Karin taideteoksia on Rovaniemellä yleisesti nähtävillä muuallakin mm. jälleenrakennusmuistomerkkinä ja seinäreliefinä tämä nyt esiteltävä ja toivon mukaan tästä vielä täydentyvä kokoelma tekee Rovaniemestä Huhtamon taiteen keskeisimmän esittelyfoorumin. Koska Kari on täältä kotoisin niin hän on noudattanut – ei kylläkään henkilökohtaisesti vaan teostensa kautta – kehotusta: tytöt ja pojat tulkaa takaisin!

Aivan erityinen arvohan näillä teoksilla ja säätiön toiminnalla on meidän taiteiden tiedekunnalle. Kun tiedekunnan uudet tilat vuoden kuluttua valmistuvat ja sen toiminnat siirtyvät kokonaisuudessaan tälle kampusalueelle, kampuksen luonne muuttuu toivottavasti entistä selvemmin tieteitä ja taiteita yhdistäväksi, minkä tulee näkyä ulkopuolisillekin.

Yliopiston puolesta lupaamme tehdä parhaamme, että teokset säilyvät vahingoittumattomina ja että niiden esillä pito tapahtuu taideteoksille kuuluvalla arvokkuudella.

Vielä kerran parhaat kiitokset Kari ja Marketta Huhtamolle sekä Kari Huhtamon taidesäätiölle hyvästä yhteistyöstä, jonka ensimmäiset tulokset ovat nähtävissämme.