Opettajankoulutuksen juhlaseminaari 24.9.2005 klo 13

Fellman-sali (Yliopistonkatu 8)

klo 13

Lapin yliopiston rehtori Esko Riepula

Dekaani Kaarina Määttä
Aloitussanat

KT, rehtori Eija Valanne
Opettajuuden merkitys oppimismenestykselle

KT, yliassistentti Sari Poikela
Ongelmista oppimisen iloa -ongelmaperustainen pedagogiikka

KT, lehtori Raimo Kaasila
Matematiikan opetukseen ja oppimiseen liittyvät uskomukset

Professori Päivi Naskali
Kohti erilaisuuden arvostamista. Naistutkimuksen näkökulmia
opettajankoulutukseen.

klo 14.30 Kahvi

klo 15

KT, lehtori Leo Pekkala
Osallistava kasvatus -yhtenäisen perusopetuksen mahdollisuus?

KL, lehtori Miia Hast
Teknologiakasvatusta

KL, luokanopettaja Taina Rantala
Opettaja oman työnsä tutkijana -taistelua tuulimyllyjä vastaan vai
yhteistä sillanrakentamista?