Rehtorin palkinto

Vuoden 2005 rehtorin palkinnon, 1500 euroa sai Lapin yliopiston harjoittelukoulun rehtori Eija Valanne. Rehtorin palkinto annetaan henkilölle, joka on osoittanut erityistä oma-aloitteisuutta, itsenäisyyttä, luovuutta ja korkeaa ammattitaitoa oman tehtäväpiirinsä hoitamisessa.

Palkinnon myöntämisen perusteena on ollut: 1) Eija Valanteen toiminta harjoittelukoulun ja kasvatustieteiden tiedekunnan yhteistyön tiivistämisessä korostaen niiden yhteenkuuluvuutta opetuksen ja oppimisen kokeilu-, kehittämis- ja tutkimustoiminnassa, 2) oman pro gradu -tutkielmiin tähtäävän tutkielmaseminaarin järjestäminen luokanopettajan koulutuksessa oleville, 3) harjoittelukoulun oman henkilökunnan kannustaminen tutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintoihin; sekä 4) toiminta opetusharjoittelun sisällön laajentamiseksi koko perusopetuksen samoin kuin opetusharjoittelun etäohjauksessa verkkoympäristöjen hyväksikäyttö pohjoisen alueen opetukselliset erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.