Opiskelijan puheenvuoro
Liisa Ansala
Hallituksen puheenjohtaja
Lapin yliopiston ylioppilaskunta

Näkökulmia yliopistomaailmaan ja opiskelijaelämään

Arvoisa yliopiston rehtori, hyvät kutsuvieraat, yleisö

Näköalapaikka ylioppilaskunta- ja yliopistopolitiikkaan on tänä vuonna ollut erityisen mielenkiintoinen: työsarkani ollessa hieman yli puolenvälin on ehtinyt tapahtua mitä mielenkiintoisimpia asioita. Ylioppilaskuntavaikuttaminen on hieno keino tutustua opiskelijamaailmaan sosiaali- ja koulutuspoliittisesta näkökulmasta. Tietämystä kertyy myös yliopiston organisaatiosta sekä valtakunnallisesta opiskelijapolitiikasta aina opetusministeriön toimintaan ja valtion budjettikäsittelyihin asti.

Vuosi alkoi kiivaasti rakenteellisen kehittämisen avauksilla. Opetusministeriön virkamiestyönä valmistelemat luonnokset nousivat keskustelujen aiheiksi. Esimerkiksi ehdotus Oulun ja Lapin yliopistojen yhdistymisestä tyrmistytti ja sai ansaitsemansa palstatilan lehdistä. Yhdistämisestä päästiin onneksi yhteisymmärrykseen ja keskustelujen tuloksena yhteistyön parantamiseen.

Rakenteellisen kehittämisen yksi lähtökohdista on ollut järjestelmän rahoituksen kestävyys sekä nykyisen korkeakouluverkon hajanaisuus. Opiskelijamäärät kasvavat, ja laatuodotukset ovat kovat. Ylioppilasliikkeen lähtökohta uudistuksille on duaalimalli sekä maksuton koulutus. Ammattikorkeakoulu ei tulevaisuudessakaan saa olla yliopiston porstua. On ymmärrettävää, ettei voimavaroja kuitenkaan kannata tuhlata päällekkäisiin toimintoihin korkeakoulujen kesken eikä yliopiston sisällä. Kansainvälistymistä ja sen luomia paineita ei sovi unohtaa. Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä mukaan uudistuksiin.

Vielä ei tiedetä onko periferiayliopistojen ja -ylioppilaskuntien huoli omasta tulevaisuudestaan aiheellinen. Ainakin Kajaanin ylioppilaat huutavat hätäapua jo nyt. Lapin yliopisto on identiteetiltään vahva ja merkit suuntana ylöspäin olevasta matkasta on havaittavissa. Voin olla ylpeä sanoessani opiskelevani Lapin yliopistossa Rovaniemellä, Lapin pääkaupungissa. Yliopistoamme ei ole turhaan luokiteltu Opiskelijan yliopisto 2006-tutkimuksessa kategoriaan "hyvät oppimisympäristöt".

Rakenteellisen kehittämisen lisäksi vuosi on tuonut myös muuta mielenkiintoista mukanaan. Tämän vuoden yksi hienoimmista asioista on ehkä ollut olla myötävaikuttamassa yliopistomme uuden rehtorin valintaan. Harvoin tulee tilaisuus järjestää opiskelijoille vaalipaneeli, jossa hakijat ovat samanveroisessa asemassa tentattavana opiskelijoiden ja yliopiston asioista.

Syksy on yhdessä muiden ylioppilaskuntien kanssa päätetty pyhittää opiskelijan opintososiaalisen aseman parantamiselle. Opiskelija on osa yhteiskuntaa ja näin ollen oikeutettu tasa-arvoiseen kohteluun sekä asemaan muihin kansalaisiin nähden.

Tämän päivän opiskelija käy töissä ja hoitaa opintonsa, vaikka kylläkin hieman tavoiteaikaa pidemmässä ajassa. Mutta sen lisäksi, että päätavoitteenamme on valmistua, otamme kantaa yliopistomaailmaa ja opiskelijaelämää koskeviin asioihin.

Opiskelija elättää itsensä yhteiskunnan tuella ja työn teolla. Työnteko ja opiskelu yhteen sovitettuna opintoaikojen rajaamiseen asettaa opiskelijan loukkoon: toimeen täytyy tulla, mutta tämän hetkinen opintotuki kannustaa ennemmin koettelemaan tulorajoja.

Valtionhallituksen tämän vuotisessa budjettiriihessä opiskelijat sivuutettiin täysin. Opiskelijajärjestöjen yhdessä ajama tavoite opintorahan 15% tasokorotuksesta jäi pois esityksestä. Näin kävi myös tulorajojen ja ateriatuen korotukselle sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tilavuokra-avustukselle. Kertooko tämä jotain arvostuksesta opiskelijoita kohtaan? Hallituspuolueet lupailevat nyt ateriatuen korotusta ja se on vähintä mitä he voivat tehdä, sillä aterioiden enimmäishinta nousee joka tapauksessa vuoden alusta. Maksumieheksi tälle opiskelijaa ei saa laittaa. Kaikista sosiaalisista etuuksista opintoraha kun vain on jälkeenjäänein. Sitä faktaa ei muuta mikään muu kuin se, että asialle tehdään jotain.

Se, että opiskelija on valtion tasolla samanarvoinen edellyttää sitä, että meitä kohdellaan myös tasa-arvoisesti ja kunnioittaen myös oman kuntamme taholta. Teema "Rovaniemi opiskelijakaupunkina" ei varmasti vanhene vuosiin. Samoin kuin viime vuonna tähän aikaan, tänään kokouksessaan kaupunginvaltuusto päättää Domus Arctica säätiön lainantakauksesta sekä lainantakausprovisiosta. Provisiosta saatava raha on kaupungille pieni, mutta opiskelijoille se on periaatteellisesti suuri asia. Kaikki pienetkin kädenojennukset opiskelijaa kohtaan edesauttavat myönteisen ilmapiirin, "me-hengen", kehittymistä sekä tekevät tästä kaupungista oikean kotikaupungin opiskelijoille.

Tässä vaiheessa haluan esittää vielä suuret kiitoksen Esko Riepulalle hienosta yhteistyöstä sekä toivottaa uudelle rehtorillemme Mauri Ylä-Kotolalle onnea. Hyvä yhteistyö yliopiston ja ylioppilaskunnan välillä jatkuu varmasti. Tuotteliasta ja hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille.