Merija Poikelalle rehtorin palkinto

Yliopiston rehtorin myöntämän 1 500 euron Rehtorin palkinnon sai tänä vuonna avoimen yliopiston johtajana toimiva kehittämispäällikkö Merija Poikela.

Rehtorin perusteluiden mukaan kehittämispäällikkö Poikela on osoittanut kiitettävää oma-aloitteisuutta ja tuloksellisuutta avoimen yliopisto-opetuksen laajentamisessa ja kehittämisessä. Hänen johtajakaudellaan avoimen yliopistokoulutuksen volyymi on kasvanut voimakkaasti. Se on näkynyt laskennallisten opiskelupaikkojen lisäyksenä, joka on tuottanut yliopistolle vastaavan määrärahalisäyksen. Tapahtunut kehitys tarjoaa myös jatkossa mahdollisuuden tarjonnan edelleen kasvattamiseen ja avoimen yliopistokoulutuksen kehittymiseen aidoksi väyläksi tiedekuntien tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Kehittämispäällikkö Poikela on pitänyt hyvää huolta myös avoimen yliopiston alueellisesta yhteistyöverkostosta ja rakentanut sen avulla vahvaa pohjaa Lapin maakuntakorkeakoulun toiminnalle, perusteluissa todetaan.