Juha Heikkilä vuoden opettajaksi

Lapin yliopiston ylioppilaskunta myönsi Hyvän Opettajan palkinnon menetelmätieteiden laitoksen tilastotieteen lehtori Juha Heikkilälle.

Juha Heikkilä on opiskelijoiden mielestä joustava, innostunut ja innostava. Opiskelijat pitävät Heikkilää poikkeuksellisena matematiikan opettajana, joka saa opiskelijat kiinnostumaan varsin raskaasta ja haastavasta aineesta. Heikkilä on opettaja, joka kykenee laskeutumaan matematiikan norsunluutornista tavallisen opiskelijan tasolle,  valintaperusteluissa sanotaan.