Uutiset 2011
7.3.2011

Hankkeille uusi sopimusohje

Lapin yliopiston täydentävän rahoituksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden sopimusohjeita on uudistettu.

Ohjeistus on tarkoitettu hankkeiden vastuullisille johtajille sekä yksiköiden kehittämis- ja projektipäälliköille. Ohjeet koskevat täydentävän rahoituksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyviä sopimuksia.

Ohjeistuksen ulkopuolelle jäävät hankinta- ja tilapalveluiden kautta tai atk-yksikössä laaditut hankinta- ja työsopimukset. Kaikissa muissa yliopiston ulkopuoliseen hankerahoitukseen liittyvissä sopimuksissa noudatetaan valmistunutta ohjeistusta. Poikkeustapauksissa voidaan sopia muusta menettelystä.

Kun hanke on saanut rahoituspäätöksen, huolehtivat hankkeen projektipäällikkö tai vastuullinen johtaja hankkeen vaatiman sopimussalkun kartoituksesta. Tarvittaessa on otettava yhteyttä hankelakimieheen, jonka kanssa selvitetään, mitä sopimuksia kyseinen hanke tarvitsee. Hankkeen vastuullinen johtaja vastaa siitä, että hankkeen edellyttämät sopimukset ovat olemassa.

Sopimukset laaditaan joko Lapin yliopiston tai sopimuskumppanin toimesta. Mikäli sopimusluonnos on laadittu yliopiston ulkopuolella, tulee se tarkistuttaa hankelakimiehellä. Kummassakin tapauksessa hankelakimieheen tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin, sillä esimerkiksi sopimusehtojen neuvottelu sopimusosapuolen kanssa voi viedä yllättävän kauan, joskus jopa kuukausia. Lähtökohtaisesti hankkeen hallinnoija laatii hankkeen edellyttämät sopimukset.

Uudet ohjeet mallisopimuksineen löytyvät Intrasta, kohdasta: ohjeita > hankehallinto- ja valmistelu > Lapin yliopiston hanketoiminnan sopimusohjeet.

Lisätietoja:
Hannu Mikkola
Kehittämispäällikkö/ hankelakimies
Oikeustieteiden tiedekunta
Puhelin 040 735 6200

LaY/Viestintä/OT