Uutiset 2015

Tiedekirnussa puidaan julkaisufoorumia

19.3.2015

Lapin yliopistokustannuksen kustannuspäällikkö Anne Ruonala kirjoittaa Tiedekirnu-blogissaan tiedeyhteisön mielipiteitä jakavasta julkaisufoorumista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kantanut huolta siitä, kuinka Suomi on viime aikoina menettänyt asemiaan kansainvälisissä tiedevertailuissa. Julkaisufoorumijärjestelmän tavoitteena on muun muassa kannustaa kansainvälisen tutkimuksen laadun parantamiseen.

– Järjestelmähän vaikuttaa yliopistojen rahoituksen osuuksiin, jolloin yksittäisen tutkijan motivoiminen jää näiden organisaatioiden intresseiksi. Se, miten kannustin onnistuu tai toimii, jakaa mielipiteitä – rajustikin, Ruonala kirjoittaa.

Mikä julkaisufoorumi on? Miten se pääasiassa toimii? Millaisten haasteiden kanssa järjestelmä painii? Ja miten se heijastuu tahoihin, joille tekstejä tarjotaan? Lue Anne Ruonalan blogi aiheesta täältä

Tiedekirnu tuo esille Lapin yliopiston tutkimusta ja opetusta, kommentoi yhteiskunnallisia ilmiöitä ja tapahtumia eri tieteenalojen näkökulmista sekä pohtii yliopisto-opetuksen periaatteita ja menetelmiä. Kirjoittajat ovat Lapin yliopiston tutkijoita ja opettajia.


LaY/Viestintä/PS