Uutiset 2015

Kaarina Määtältä uutuuskirja opettamisesta Lapin yliopistossa

29.10.2015

Millainen on hyvä opettaja ja miten onnistua opetustyössä Lapin yliopistossa? Millaista keskustelua yliopiston opettajat, opiskelijat ja muu henkilökunta käyvät halutessaan hoitaa opetus- ja opiskelutehtävät hyvin? Miten valmistautua opettamiseen ja miten menestyä sekä jaksaa vaativassa tehtävässä?

Näihin kysymyksiin etsii vastauksia professori Kaarina Määtän uutuuskirja ”Mistä puhutaan kun puhutaan opettamisesta Lapin yliopistossa”. Teos on kirjoitettu keskusteluvirtana, joka perustuu osin todellisiin tapahtumiin ja henkilöihin Kahvila Lovisassa, koko yliopistoyhteisön kohtauspaikassa.

Keskustelu ilmentää yliopisto-opettajan arjen työn laaja-alaisuutta. Pääosaa esittävät kaksi yliopistolehtoria, joista toisella on vuosien kokemus yliopiston opetustyöstä ja toinen valmistelee ensimmäistä lukuvuottaan. Puhevirran juoksu saa yllättäviäkin käänteitä, ja siihen osallistuu moni kahvilassa piipahtava Lapin yliopistoyhteisön jäsen.

Yliopistoväen keskustelu kulkee kursiivitekstinä teoksen parittomilla sivuilla. Sitä täydentävät kirjan parillisilla sivuilla esitetyt tietoiskut.

– Idea kirjan rakenteesta syntyi vähitellen pohtiessani auditoinnin lähestyessä sitä, miten vaativaa opetustyö on Lapin yliopistossa ja miten sitä voisi kuvata tämän yliopiston erityispiirteiden valossa, Kaarina Määttä sanoo.

Tarkoitus oli tehdä opetukseen laatukäsikirja yliopisto-opettajien työvälineeksi.

– Pohdin, miten opetuksen oppaan voisi tehdä muista poikkeavalla tavalla.

Kasvatuspsykologian professori, vararehtori Kaarina Määttä on tehnyt opetustyötä yliopistossa Rovaniemellä vuodesta 1977 alkaen.

– Muistikuvat menneiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä ovat osin unohtuneet, osin kirkkaina mielessä. Omat kokemukset sävyttävät tämän kirjan sisältöä, Määttä sanoo.

Kirjan tarkoitus on tukea sekä antaa virikkeitä yliopiston opetustyöhön.

Kirja julkistetaan Opetuksen laatupäivänä ke 4.11. klo 13.00–15.00 Esko- ja Asko -salissa pidettävässä Puhetta opettajuudesta -tilaisuudessa. Tilaisuudessa kuullaan puheenvuorot uusista opetuksen askeleista jokaisen tiedekunnan näkökulmasta.

Tilaisuuden ohjelma

Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

Lisätietoja:
Kaarina Määttä
Vararehtori, professori
Puhelin 0400 696480
kaarina.maatta (at) ulapland.fi

Jukka Sankala
Laatupäällikkö
Puhelin 0400 425 492

Merija Timonen
Palvelupäällikkö
Puhelin 040 777 7352