Uutiset 2015

Strategisen tutkimuksen neuvosto ehdottaa neljää teemaa vuodelle 2016

17.6.2015

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) ehdottaa valtioneuvostolle neljää teema-aluetta 2016 tutkimusteemoiksi.

STN:n lähtökohtana oli tunnistaa teemoja, jotka ovat riittävän horisontaalisia ja ulottuvat usealle hallinnonalalle, ovat keskenään riittävän erilaisia, ja jotka ovat Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä haasteita. Tavoitteena oli myös muodostaa teema-alueita, jotka edellyttävät uuden tiedon hankinnassa monitieteistä tutkimusta.

Tavoitteena on, että valtioneuvosto tekee päätökset teemoista syksyllä, ja valtioneuvoston päättämiin teemoihin perustuen strategisen tutkimuksen neuvosto suunnittelee tutkimusohjelmat loppuvuoden aikana.

Ehdotukset tutkimusteemoiksi ovat:

• Osaaminen ja muuttuva työelämä
• Terveys ja elämäntapojen muuttaminen
• Kokonaisturvallisuus globaalissa ympäristössä
• Kaupungistumisen dynamiikka

STN on lisäksi tunnistanut kolme kaikki teema-alueet läpileikkaavaa horisontaalista painopistealuetta:

• Kansainvälisyys
• Digitaalisuus
• Elämänkaari

Teema-alue-ehdotukset esiteltiin tutkimusyhteisölle ja tiedonkäyttäjille toukokuussa pidetyssä kuulemistilaisuudessa, jossa niistä keskusteltiin valmistelua varten. Lisäksi tutkimusyhteisö ja tutkimustiedon hyödyntäjät ovat osallistuneet avoimeen teemavalmisteluun verkkokyselyn kautta. Verkkokysely tuotti 280 teema-aloitetta joita STN on käyttänyt aktiivisesti yhtenä tietolähteenä valmistelutyössään.

Lisätietoja
• Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, tutkimusprofessori Per Mickwitz, p. 029 5251 426, etunimi.sukunimi (at) ymparisto.fi
• Temaattisen tutkimusrahoituksen johtaja Riikka Heikinheimo, Suomen Akatemia, p. 029 533 5114, etunimi.sukunimi (at) aka.fi

Tiedote/Suomen Akatemian viestintä