Uutiset 2015

Lapin yliopiston luokanopettajakoulutus 40 vuotta

10.12.2015

Opettajakoulutus alkoi Rovaniemellä vuonna 1975 Oulun yliopiston Rovaniemen väliaikaisessa opettajankoulutuslaitoksessa, joka antoi perustan silloisen Lapin korkeakoulun kasvatustieteiden osastolle ja koko nykyiselle Lapin yliopistolle. Yliopiston luokanopettajakoulutus juhlii 40-vuotista taivaltaan lauantaina 12. joulukuuta.

Luokanopettajakoulutuksen juhlapäivä alkaa lauantaina 12. joulukuuta kello 8.45 riisipuurolla yliopiston F-talon Agorassa, minkä jälkeen professori Tuija Turunen pitää tervetuliaispuheen Esko ja Asko -salissa. Kello 10–13 ohjelmassa on ajankohtaisia kouluun ja opettajan työhön liittyviä työpajoja, jotka on suunnattu Lapin alueen opettajille sekä tiedekunnan opiskelijoille. Päivän tapahtumat päättyvät kello 13 kakkukahveihin.

Iltajuhla alkaa kello 18.00 yliopiston F-talon Agorassa. Ohjelmassa on juhlapuheita, illallinen ja musiikkia. Tilaisuus on kutsuvierastilaisuus.

Perjantaina 11. joulukuuta Lapin yliopistolle kokoontuvat myös Suomen opettajankoulutuslaitosten johtajat.

Lisätietoa juhlapäivän tapahtumista


Luokanopettajakoulutuksen vaiheet Lapin yliopistossa

Opettajakoulutus alkoi Rovaniemellä vuonna 1975, kun kaupunkiin perustettiin Oulun yliopiston väliaikainen opettajankoulutuslaitos. Tavoitteena oli helpottaa Lapin opettajapulaa ja turvata pätevien opettajien saatavuus Lapissa. Alkuvuosina uusia opiskelijoita otettiin vuosittain noin 50. Laitoksen esimiehenä toimi Esko I. Kähkönen, joka myöhemmin toimi kasvatustieteen apulaisprofessorina ja professorina. Laitos toimi aluksi teatteri- ja kongressitalo Lappian tiloissa, josta se syksyllä 1977 siirtyi Rovaniemen linja-autoaseman kiinteistössä sijaitseviin Matkaravintola Oy:n hotelli- ja ravintolatiloihin.

Opettajakoulutus loi perustan Lapin korkeakoululle, joka perustettiin vuonna 1979. Tuolloin opettajakoulutus jatkui kasvatustieteiden osastossa. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskelijoita oli reilu 200 ja opettajakuntaan kuuluivat kasvatustieteen apulaisprofessori, lehtori ja assistentti, kymmenen didaktiikan lehtoria, kaksi lehtoria ja satakunta sivutoimista tuntiopettajaa. Ensimmäinen kasvatustieteen professorin virka perustettiin 1980, ja vuonna 1982 siihen nimitettiin dosentti Juhani Puro, joka oli hoitanut virkaa vuodesta 1980 lähtien. Vuonna 1981 opettajakoulutus muutti Rovaniemen linja-autoasemalta Hallituskatu 20:een, ns. Vilhontaloon. Luento- ja tenttitilana toimi muun muassa elokuvateatteri Kino Tenon suuri sali.

Lapin korkeakoulun muututtua Lapin yliopistoksi vuonna 1991 muuttui osaston nimi vuonna 1992 kasvatustieteiden tiedekunnaksi. Samana vuonna tilat vakiintuivat nykyiselle Lapin yliopiston pääkampukselle Rovaniemen Rantavitikalle.

Tärkeitä vaikuttajia Lapin korkeakoulun perustamisessa ja opettajakoulutuksen käynnistymisessä ovat olleet yliopiston ensimmäinen rehtori Esko Riepula, ensimmäinen hallintojohtaja Juhani Lillberg sekä kasvatuspsykologian professori, opetusvararehtori Kaarina Määttä, joka oli vuodesta 1977 opettajankoulutusyksikön assistentti ja vuodesta 1978 lähtien Lapin korkeakoulun suunnittelija ja ensimmäinen opintopäällikkö edeten siitä opettajankoulutuksen opetus- ja tutkimustehtäviin. Muita keskeisiä vaikuttajia ovat olleet Lapin läänin maaherra Asko Oinas sekä professori Raimo Väyrynen (molemmat olivat mm. Lapin korkeakoulun väliaikaisen hallituksen jäseniä 1979–1982).

Tällä hetkellä kasvatustieteiden tiedekunnassa on 57 työntekijää, joista 45 on opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Opettajakoulutuksen parissa heistä työskentelee 20. Alkuvuosista lähtien opettajakoulutuksessa mukana olleesta henkilökunnasta professori Kaarina Määttä ja hallintosihteeri Helena Juntunen työskentelevät tiedekunnassa edelleen.

Tiedekunnassa opiskelee yhteensä noin 800 perustutkinto-opiskelijaa, joista 22 on ulkomailta, ja noin 80 jatko-opiskelijaa. Luokanopettajakoulutuksen opiskelijoita heistä on vajaa 400. Vuosittain uusia luokanopettajaopiskelijoita tiedekuntaan otetaan 90.


Lisätietoja:

Yliopisto-opettaja Sanna Mommo
Puh. 040 484 4123
sanna.mommo (at) ulapland.fi


LaY/Viestintä/SV