Uutiset 2015

Käsityötaidot nykytaiteessa ja arktisessa muotoilussa

9.12.2015

Kautokeinon Saamelainen korkeakoulu, Islannin ja Bergenin taideakatemiat sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta esittelevät vuonna 2017 yhteisessä näyttelyssään käsityön taitojen soveltamista nykytaiteessa ja arktisessa muotoilussa. Näyttelyyn liittyy myös kaikille avoimia työpajoja, joissa etsitään uusia yhteistyötyön muotoja ja välitetään perinnettä sukupolvilta toisille.

Kautokeinon saamelaisen korkeakoulun alumnit ovat duodjin taitajia, ja he valmistavat näyttelyyn saamelaiskulttuurista ja -perinteestä nousevia produktioita. Islannin taideakatemian ja Bergenin taide- ja muotoiluakatemian alumnit nostavat näyttelyssä esille nykytaiteen virtauksia. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta esittelee omassa osuudessaan käsityön käyttöä soveltavassa kuvataiteessa. Näyttely tulee vuonna 2017 Rovaniemelle Arctic Design -viikolle ja Reykjavikin Pohjoismaiseen taloon.

Näyttelyyn liittyvät työpajat toteutetaan Teach me Something -konseptilla, joka on aiemmin kehitetty Arktisen yliopiston Arctic Sustainable Art and Design (ASAD) -verkoston toiminnassa. Työpajoissa alumnit opettavat toisilleen, yleisölle ja opiskelijoille taitojaan ja niiden nykysovelluksia. Työpajojen tavoitteena on etsiä uusia yhteistyön muotoja ja jakaa paikallisten käsityömenetelmien hiljaista tietoa, joka on periytynyt sukupolvilta toisille. Työpajat tulevat olemaan avoimia kaupunkilaisille ja taideopiskelijoille sekä Rovaniemellä että Reykjavikissa.

Näyttelyn taiteilijoita ovat Thelma Björk Islannin taideakatemia, Ann Majbritt Eriksen Kautokeinon saamelainen korkeakoulu, Kiyoshi Yamamoto Farias Bergenin taide- ja muotoiluakatemia, Maria Huhmarniemi Lapin yliopisto, Jóní Jónsdóttir Islannin taideakatemia, Gabriel Johann Kvendseth Bergenin taide- ja muotoiluakatemia, Katarina Spik Skum Kautokeinon saamelainen korkeakoulu ja Antti Stöckell Lapin yliopisto.

Pohjoismainen kulttuurirahasto on myöntänyt tukea hankkeen toteuttamiseen 200 000 Tanskan kruunua eli noin 27 000 euroa.

Lisätietoja:
Timo Jokela
Sähköposti timo.jokela (at) ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT