Uutiset 2015

Koneen säätiöltä rahoitusta pakolaistilanteen tutkimukseen Lapin yliopistossa

8.12.2015

Koneen säätiö on myöntänyt 90.670 euroa pakolaistilanteen tutkimukseen Lapin yliopistossa. Tutkimus kohdistuu erityisesti nopeasti muuttuneen tilanteen vaikutuksiin Pohjois-Suomessa. Kolmivuotisessa hankkeessa kartoitetaan Tornion järjestelykeskuksen ja pohjoisten vastaanottokeskusten ympäristöön kehkeytyvää sosiaalista ja poliittista dynamiikkaa.

Matkalla ajassa ja paikassa-hanke on monialainen ja siihen nivoutuu tieteellisiä, taiteellisia ja journalistia lähtökohtia sekä menetelmiä. Projektiin kuuluu kolme tutkimusosiota, video- ja valokuvaukseen perustuva taidehanke sekä journalistinen osuus, joka toteutetaan yhteistyössä Yleisradion kanssa.

– Suomi elää poikkeuksellista hetkeä, jonka monipuolinen tarkastelu ja dokumentointi on tärkeää sekä tieteen että poliittisen keskustelun kannalta. Vastaamme osaltamme tähän tarpeeseen, sanoo tutkimusryhmän työtä koordinoiva Tapio Nykänen.

Hankkeen tarkoituksena on nyansoida keskustelua pakolaistilanteesta sekä akateemisella areenalla että julkisuudessa. Tutkimus ja taide luovat uusia näkökulmia, perusteluja ja oivalluksia, jotka antavat eväitä myös päätöksentekoon.

– Pakolaistilanne ei pelkisty myönteisiin tai kielteisiin seurauksiinsa. Se on solidaarisuutta ja iloa kulttuurien kohtaamisesta sekä rikoksia ja turvattomuuden tunnetta, mutta useimmiten kuitenkin arkista kanssakäymistä, ammatillisia haasteita ja sopeutumista.

Projektissa kuvataan turvapaikanhakijoiden elämäntarinoita sekä niitä kansainvälisiä verkostoja ja tietokanavia, joiden kautta ihmiset päätyvät matkaamaan Euroopan halki juuri pohjoiseen Suomeen. Hankkeessa perehdytään myös suurvaltapolitiikkaan ja Lähi-Idän ja Euroopan kohtalonyhteyteen turvapaikanhakijoiden näkemysten ja kokemusten kautta sekä tilanteen synnyttämään haasteeseen sosiaalityön näkökulmasta.

Tutkimuksesta vastaavat YTT Saara Koikkalainen (muuttoliikkeet), YTT Tiina Seppälä (kansainvälinen politiikka) sekä YTM Enni Mikkonen (sosiaalityö). Taiteellisesta osuudesta vastaa TaT Minna Rainio ja journalistisesta osiosta YTT, toimittaja Tapio Nykänen.

Lisätiedot
Tapio Nykänen
tapio.nykanen (at) ulapland.fi
+358404844253

Saara Koikkalainen
saara.koikkalainen (at) ulapland.fi
+358451128670

LaY/Viestintä