Uutiset 2015

Anneli Pohjola Suomen Akatemian toimikuntaan

27.10.2015

​ Valtioneuvosto on nimennyt Suomen Akatemian tieteelliset toimikunnat kaudelle 2016–2018. Lapin yliopistosta professori Anneli Pohjola nimettiin Terveyden tutkimuksen toimikuntaan.

Suomen Akatemiassa toimii neljä tieteellistä toimikuntaa, jotka hoitavat Akatemian tehtäviä toimialoillaan. Toimikuntien yhtenä keskeisenä tehtävänä on tehdä kilpailuun ja laatuun perustuen rahoituspäätöksiä tutkimushankkeista. Toimikuntien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus Akatemian hallituksessa.

Terveyden tutkimuksen toimikunnan puheenjohtajana toimii professori Mika Rämet Oulun yliopistosta. Toimikunnan muut jäsenet ovat professori Johanna Björkroth Helsingin yliopistosta, professori Jarkko Ketolainen Itä-Suomen yliopistosta, professori Juhani Lehto Tampereen yliopistosta, professori Pirjo Nuutila Turun yliopistosta, professori Asla Pitkänen Itä-Suomen yliopistosta, professori Anneli Pohjola Lapin yliopistosta, professori Pauli Puolakkainen Helsingin yliopistosta, professori Jorma Toppari Turun yliopistosta, professori Maritta Välimäki Turun yliopistosta ja professori Anu Wartiovaara Helsingin yliopistosta.

Lisätietoja:
Opetusneuvos Mirja Vihma (OKM), puh. 02953 30326

LaY/Viestintä/OT