Uutiset 2015

Kansainvälinen seminaari sukupuolesta, kehityksestä ja vastarinnasta yliopistolla

27.5.2015

Lapin yliopistossa järjestään 7.–8.6.2015 kansainvälinen Gender, Development, Resistance -seminaari, joka tuo Rovaniemelle vierailijoita yhdestätoista eri maasta. Seminaariin osallistuu tutkijoita, järjestöihmisiä ja aktivisteja muun muassa Nepalista, Intiasta, Bangladeshista, Meksikosta, Iso-Britanniasta ja Kanadasta.

Seminaari käsittelee sukupuoleen, kehitykseen ja vastarintaan liittyviä kysymyksiä. Yksi keskeisistä teemoista on vastarinnan feminisaatio, jolla viitataan naisten lisääntyneeseen poliittiseen toimijuuteen ja aktivismiin erityisesti globaalin etelän yhteiskunnallisissa liikkeissä. Ilmiön kääntöpuolena on kansalaisliikkeisiin kohdistuneen valvonnan, hallinnan ja väkivallan samanaikainen lisääntyminen monissa kehitysmaissa – naisaktivisteja tarkkaillaan, uhkaillaan, pahoinpidellään ja raiskataan.

Seminaarissa pohditaan myös tutkijan ja tutkimukseen osallistuvien ihmisten, ryhmien ja liikkeiden välisiä monimutkaisia valtasuhteita, tiedontuotannon paikantuvaa luonnetta, akateemisten etuoikeuksien ”poisoppimista” sekä monia muita eettisiä, poliittisia ja epistemologisia kysymyksiä. Tapaustutkimuksia kuullaan muun muassa Meksikon naisartesaaneista, Tunisian feministeistä ja Nepalissa asuvista tiibetiläispakolaisista. Maantieteellisesti esitelmissä liikutaan Keniasta ja Pohjois-Mozambikista Malesiaan ja Katmandun slummien kautta Bangladeshin rannikoille.

Seminaarin pääpuhujana on apulaisprofessori Paula Banerjee Kalkutan yliopistosta. Hän on julkaissut kymmeniä artikkeleja ja useita kansainvälisesti tunnettuja teoksia, kuten Women and Peace Politics (2008) ja Borders, Histories and Existences: Gender and Beyond (2010). Banerjeen luotsaama tutkijaryhmä kirjoitti vuonna 2010 Suomen ulkoministeriölle raportin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325:n – Naiset, rauha ja turvallisuus – toimeenpanosta Suomen kehitysyhteistyön kontekstissa.

Seminaari on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkijatohtori Tiina Seppälän tutkimusprojektia Governance, Resistance and Neoliberal Development: Struggles against Development-Induced Displacement and Forced Evictions in South Asia (2013–2016). Seminaaria ovat tukeneet UniPID – Finnish University Partnership for International Development -verkosto sekä Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Seminaari on englanninkielinen.

Seminaarin ohjelma


Lisätietoja:

Tiina Seppälä
Tutkijatohtori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
p. 040 726 2687
tiina.seppala(at)ulapland.fi


LaY/Viestintä/PS