Uutiset 2015

Ympäristökonfliktisoppaa nettivideoilla: Perinteiseen saamelaiseen poronhoitoon kohdistuu monia uhkia

22.10.2015

”Saamelaisten oikeudet pitää ottaa huomioon aina, kun heidän mailleen kohdistuu hankkeita, jotka voivat heikentää heidän mahdollisuuksiaan harjoittaa omaa kulttuuriaan”, tutkijatohtori, OTT Leena Heinämäki Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta sanoo.

Arktisen keskuksen koordinoima Saisiko olla ympäristökonfliktisoppaa? -hanke selvittää, mistä ympäristöoikeudellisessa sovittelussa on kyse tieteen näkökulmasta ja voisiko se toimia käytännön tilanteessa.

Hankkeen projektipäällikkönä toimiva Heinämäki on tutkinut arktisten alkuperäiskansojen ympäristöllisiä ihmisoikeuksia. Hän opettaa Lapin yliopistossa alkuperäiskansa- ja saamelaisoikeutta. Hän on myös johtanut ulkoministeriön rahoittamaa hanketta haavoittuvien ryhmien osallistumisoikeuksien parantamiseksi.

Koneen Säätiön Jakautuuko Suomi -ohjelman rahoittama yksivuotinen hanke syventyy ympäristöoikeudelliseen sovitteluun jalkautuen kentälle niin asiantuntijoiden kuin kansalaisaktivistien pariin tuottaen ns. puheenvuorovideoita. Hankkeen tutkijat ovat halunneet nostaa kuuluville myös pienen ihmisen äänen ja antaa yhteisöille niiden mahdollisesti toivomaa tukea. Perinteiseen saamelaiseen poronhoitoon kohdistuvista uhkista tehdään parhaillaan myös puheenvuorotyyppistä dokumenttifilmiä.

Ympäristöoikeudellinen sovittelu tekee vasta tuloaan Suomeen. Monissa maissa ympäristöoikeudellisesta sovittelusta on jo hyviä kokemuksia. Parhaimmillaan sovittelun avulla voidaan ehkäistä ennakolta ympäristökonfliktien syntyä tai lyhentää konfliktitilanteiden kestoa. On myös mahdollista, että sovittelun avulla vältytään pitkiltä ja usein kaikkia osapuolia turhauttavilta oikeusprosesseilta.

Taustatietoja hankkeesta:
http://www.ymparistokonfliktisovittelu.fi

Leena Heinämäen video:
http://www.ymparistokonfliktisovittelu.fi/fi/haastattelut/Heinamaki

Näyttelijä OTM Anni-Kristiina Juuso on taistellut porosaamelaisuuden puolesta lapsesta saakka. Hän ottaa videolla kantaa useisiin saamelaiseen poronhoitoon kohdistuviin uhkiin, kuten Mallan luonnonpuiston aitomiseen. Juuson video:
http://www.ymparistokonfliktisovittelu.fi/fi/haastattelut/Juuso

Poromies Nils-Jonas Ketola on mukana Käsivarren alueelle perustetussa Akwé: Kon -ryhmässä ja videolla hän ottaa kantaa Käsivarressa pitkään esillä olleisiin kaivos-, rautatie- ja tuulivoimahankkeisiin. Ketolan video: http://www.ymparistokonfliktisovittelu.fi/fi/haastattelut/Ketola

Saamelainen porotalous ei ole mitään navettataloutta, joten sitä ei voi harjoittaa Brysselissä päätetyn maatalouspolitiikan pohjalta, toimittaja ja porotilan emäntä Minna Näkkäläjärvi sanoo. Hän myös ottaa kantaa erilaisiin maankäyttöön liittyviin uhkiin, moottorikelkkailuun sekä suurpetokantaan. Näkkäläjärven video: http://www.ymparistokonfliktisovittelu.fi/fi/haastattelut/Nakkalajarvi_Minna


Lisätietoja:

Tutkijatohtori Leena Heinämäki
Lapin yliopisto, Arktinen keskus
040 484 4280, leena.heinamaki(at)ulapland.fi