Uutiset 2015

Yliopistosta valmistui työyhteisösovittelijoita

27.10.2015

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden järjestämästä Työyhteisösovittelun erityisosaaja -koulutuksesta on valmistunut uusia työyhteisösovittelijoita alueen organisaatioiden tarpeisiin.

Reilun vuoden mittaiseen koulutusohjelmaan osallistui kahdeksan sovittelusta kiinnostunutta henkilöä. Koulutus antoi koulutetuille valmiuksia nostaa työyhteisön konfliktit esille ja saada konfliktin osapuolet sovittelun piiriin. Työpaikan erilaisia ristiriitoja soviteltiin työyhteisösovittelun prosessilla. Koulutuksessa oli vahva työelämäyhteys ja koulutukseen osallistuneiden henkilöiden työpaikat olivatkin tiiviisti mukana koulutuksessa.

– Sovittelu on osoittautunut varsin tehokkaaksi ja toimivaksi tavaksi ratkaista työyhteisössä esiintyviä ristiriitoja ja ongelmia. Koulutetut toimivat sovittelijoita organisaatioidensa konfliktitilanteissa. He ovat koulutuksen aikana myös rakentaneet omaan organisaatioonsa soveltuvaa työyhteisösovittelumallia, suunnittelija Piia Kilpimaa sanoo.

Kilpimaan mukaan hoitamattomasta konfliktitilanteesta saattaa kertyä työnantajalle suuria kustannuksia muiden muassa työtehon heikkenemisen, lisääntyneiden sairauspoissaolojen ja työntekijöiden vaihtuvuuden seurauksena.

– Niinpä työelämän kehittämisen kannalta on tärkeää, että ammatillisen osaamisen lisäksi työpaikoilla panostetaan myös konfliktien hallintaan ja sovittelutaitoihin.

Kilpimaan mukaan työyhteisösovittelun erityisosaaminen edellyttää koulutuksen lisäksi pitkää työelämän kokemusta ja laajaa näkemystä työelämän ja työyhteisöjen dynamiikasta.

Lisätietoa koulutuksesta, valmistuneista ja työyhteisösovittelusta:
Piia Kilpimaa, koulutus- ja kehittämispalvelut, Lapin yliopisto,
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Puhelin 040 484 4424

LaY/Viestintä/OT