Uutiset 2015

Rahoitusta lennokkien tutkimiseen

11.3.2015

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta ja Geologian tutkimuskeskus ovat saaneet Tekesin rahoituksen miehittämättömien ilma-alusten eli lennokkien tutkimiseen. Tutkimushankkeessa luodaan edellytyksiä lennokkien käyttämiseksi malminetsinnässä ja kaivostoiminnan valvonnassa. Kaksivuotiseen hankkeeseen osallistuu tutkimuslaitosten ohella paikallisia Pk-yrityksiä sekä malminetsintä- ja kaivosyhtiöitä, ja sen kokonaisrahoitus on noin 380 000 euroa.

Malminetsintä ja kaivostoiminta Pohjois-Suomessa edellyttävät uusien aikaa säästävien, kustannustehokkaiden ja ympäristöneutraalien tekniikoiden kehittämistä. Nopeasti kehittynyt lennokkiteknologia voi vastata alan haasteisiin, mutta yritysten perustamista ja kasvua rajoittaa puutteellinen tieto teknologian soveltuvuudesta kaivosalan toimintaan ja lainsäädännön asettamista rajoitteista. Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Exploration and Mining Operations in the Arctic Areas of Finland (UAV-MEMO) -hankkeen tavoitteena on poistaa nämä esteet tuottamalla tietoa lennokkien soveltuvuudesta ja sääntelystä.

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta vastaa hankkeessa lennokkien sääntelyn selvittämisestä. Selvitystyö kuuluu tiedekunnassa toimivan ilmailu- ja avaruusoikeuden instituutin toimialaan. Geologian tutkimuskeskus toteuttaa vertailuanalyysin lennokki- ja mittausteknologiasta, selvittää käyttäjien tarpeet sekä suorittaa kenttätestit lennokkien ja erilaisten mittausmenetelmien yhteensopivuudesta.

Hankkeen tutkimustuloksia voivat hyödyntää sekä olemassa olevat että uudet pohjoissuomalaiset lennokkialan PK-yritykset. Malminetsintä- ja kaivosyhtiöt saavat tulosten avulla tietoa lennokkien käyttömahdollisuuksista omassa toiminnassaan. Yleisellä tasolla hankkeessa edistetään pohjoissuomalaista liiketoimintaa, yritysten verkostoitumista, lennokkien uusia sovellutuksia sekä lennokkiteknologian ja -sääntelyn kehittämistä.

Hankkeen vastuuhenkilönä Lapin yliopiston osalta toimii kansainvälisen oikeuden professori, ilmailu- ja avaruusoikeuden instituutin johtaja Lotta Viikari. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa tutkija Mikko Huttunen.

Lisätietoja:
Professori Lotta Viikari
p. 040 484 4048
lotta.viikari@ulapland.fi
Tutkija Mikko Huttunen
p. 050 536 2010
mikko.huttunen@ulapland.fi