Uutiset 2015

Väitös: Alueen rakennemuutos vaatii kuljetuspalvelujen uudelleen organisoimista

23.10.2015

Väestön ikääntyminen, palvelujen keskittyminen ja talouden kiristyminen ovat haastaneet ikäihmisten ja vammaisten kuljetuspalvelujen järjestämisen. Monissa kunnissa onkin meneillään kuljetusten uudelleenorganisointi. Kunnan vastuu palvelun tuottamisesta on korostunut, mutta samanaikaisesti rahoitustilanne on heikentynyt. Kuljetustilausten keskittämisestä matkapalvelukeskukseen on onnistuneita kokemuksia Rovaniemellä. Muutos on kuitenkin edellyttänyt myös kokonaan uutta ajattelutapaa kaikilta osapuolilta, ilmenee YTM Sirpa Salmisen tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä tukitoimien järjestämisvelvollisuus on pääsääntöisesti kunnan tehtävä. Kuljetuspalvelu on keskeinen omatoimista suoriutumista auttava palvelu, jonka avulla turvataan vaikeammin vammaisille ja ikäihmisille kohtuulliset jokapäiväiseen elämään kuuluvat liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muille kansalaisille.

Väestön ikääntyminen ja muutto keskuksiin tuovat taloudellisen ja toiminnallisen haasteen harvaan asutun alueen kuljetuspalvelun järjestämiselle. Uusi sosiaalihuoltolaki mahdollistaa entistä paremmin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioimisen, mutta antaa myös laajan keinovalikoiman kuljetuspalvelun organisoimiselle.

– Erilaiset tavat järjestää palvelua vaatii innovatiivista toimintaa, kuten digitalisaation hyödyntämistä, lainsäädännön muutoksia ja kuljetusten kilpailuttamista, aihetta tuoreessa väitöstyössään tutkinut Sirpa Salminen kertoo.

Muutos edellyttää kokonaan uutta ajattelutapaan

Rovaniemellä toteutettu kuljetuspalveluiden uudelleenorganisointi on Sirpa Salmisen mukaan kerännyt kannustavia kokemuksia. Aiemmin asiakkaat saivat itse tilata taksin suoraan taksiyrittäjältä. Matkapalvelukeskukseen keskittämisen avulla kuljetuspalvelut pystytään tuottamaan taloudellisemmin ja tehokkaammin ilman, että palvelun laatu kärsii.

Toiminta aloitettiin sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuksista, ja sitä laajennettiin muihin kaupungin ostamiin kuljetuksiin. Kuljettajia ja matkapalvelukeskuksen henkilökuntaa koulutettiin uudenlaiseen palveluun, ja asiakkaiden hakuaikoja ja kuljetusreittejä alettiin seurata reaaliajassa. Kuljetuksessa otettiin käyttöön myös vaihtoehtoisia järjestämisen tapoja, kuten kuljetusten yhdistelyjä, millä saatiin parannettua palveluiden saatavuutta.

Muutos ei kuitenkaan ole tapahtunut kivutta, ja se on edellyttänyt kokonaan uutta ajattelutapaa kuljetusten järjestämiseen. Aluksi ongelmia oli asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa. Lisäksi niin osa asiakkaista kuin kuljetuspalvelutuottajistakin vastusti muutosta. Tämä näyttäytyi epäasiallisena käytöksenä matkapalvelukeskuksen työntekijöitä kohtaan kuljetuksen tilaustapahtuman aikana.

Asiakkaiden kokemukset uudelleen organisoinnista ovat Salmisen mukaan olleet kuitenkin pääasiassa hyviä, ja se näkyy myös palvelujen käytön kasvussa. Keskuksen toiminnan aikana kuljetuspalvelua on kehitetty myös laajemmalle asiakaskunnalle ja vastaamaan entistä paremmin kasvavan vanhusväestön tarvitsemaan kuljetustarpeeseen.

– Kehittämistarpeet liittyvät pääasiassa asiakkaan kokonaistilanteen arviointiin, kuljetuspäätöksen perusteluihin ja kuljetusten täsmällisyyteen. Onnistunut palvelukokemus syntyy, kun asiakkaalla on mahdollisuus osallistua oman palvelunsa suunnitteluun ja kuljetukset mahdollistavat hänen liikkumisensa, Salminen kertoo.

Tietoja väitöstilaisuudesta:

Yhteiskuntatieteiden maisteri Sirpa Salmisen väitöskirja Kohtuulliset palvelut. Tapaustutkimus kuljetuspalvelujen uudelleen organisoinnista tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 30. lokakuuta klo 12, Castrén-salissa, luentosalissa 11, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä toimii VTT, dosentti Aini Pehkonen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Anneli Pohjola Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:

Sirpa Salminen
Kuva: Marko Junttila

Sirpa Salminen (synt. 1960 Sallassa) on kirjoittanut ylioppilaaksi Rantavitikan iltalukiosta vuonna 1987. Hän on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 1993.

Salminen on työskennellyt erilaisissa tehtävissä Rovaniemen maalaiskunnan ja kaupungin palveluksessa vuodesta 1982, kuten sosiaalityöntekijänä, vs. sosiaalijohtajana, projektisuunnittelijana Kelalla, Rovaseudun liikennekokeilun projektipäällikkönä, kuljetuspäällikkönä, alueellisten palvelujen johtajana ja asiakaspalvelupäällikkönä. Tällä hetkellä Salminen työskentelee Rovaniemen kaupungin sisäisenä tarkastaja.

Lisätietoja:

Sirpa Salminen
p. 040 8263172
sirpa.salminen(at)rovaniemi.fi

Julkaisun tiedot:

Sirpa Salminen: Kohtuulliset palvelut. Tapaustutkimus kuljetuspalvelujen uudelleen organisoinnista. Acta Universitatis Lapponiensis 311. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi. 2015. ISNB 978-952-484-853-4. ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 179. ISBN (pdf) 978-952-484-854-1. ISSN (pdf) 1796-6310.


LaY/Viestintä/RJ