Uutiset 2015

Espoossa väitellään pohjoisuuteen liittyvistä teemoista

24.4.2015

Lapin yliopisto ja Kari Huhtamon Taidesäätiö järjestävät Espoon modernin taiteen museossa Emmassa keskustelutilaisuuden lauantaina 24.4.2015 kello 14.00 pohjoisuuteen liittyvistä teemoista.

Tilaisuudessa lähestytään pohjoisen teemoja kolmesta eri näkökulmasta käsin. Ensimmäisessä teemassa pohditaan muiden muassa, mitä pohjoisuus tuo yleismaailmalliseen tematiikkaan rakkaudesta, vihasta, muutoksesta sekä viekö maantieteellinen periferisyys tunne-elämän laidoille ja reunan yli. Keskustelijoina ovat kirjailija Katja Kettu ja kirjailija Mikko-Pekka Heikkinen, erätuomarina toimii toimittaja Reetta Räty.

Toisessa teemassa pohditaan, mitä viimeaikaiset arktisen alueen geopoliittiset muutokset merkitsevät käsitysten ja käytännön tasolla. Miten ilmastonmuutos muokkaa luonnonmaisemaa ja talouspoliittista voimakenttää ja mitä tämä merkitsee paikallisen väestön, Suomen tai koko maailman kannalta. Keskustelijoina ovat professori Matti Nojonen ja poliitikko, talouspolitiikan tuntija Arto Ojala, erätuomarina toimii rehtori Mauri Ylä-Kotola.

Kolmannessa teemassa pohditaan pohjoista taidetta otsikolla ”Käsitettä Etelän taide ei ole. Mihin tarvitaan Pohjoinen? Onko kyse älyllisestä laiskuudesta, markkinavoimista vai todellisista eroista?” Keskustelijoina ovat kirjailija Rosa Liksom ja kuvataiteilija Kalle Lampela, erätuomarina toimii kuvataiteilija, tutkija Jyrki Siukonen.

Lapin yliopisto arktisen ytimessä

Lapin yliopistolla on merkittävä rooli kansallisen ja kansainvälisen arktisen tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan keskiössä. Yliopisto ja sen kansainväliset verkostot rakentavat siltaa idän ja lännen tiedeyhteisöjen välille. Lapin yliopisto koordinoi muun muassa 170 pohjoisen korkeakoulun University of the Arctic -verkostoa.

Arktista tutkimusta tehdään Lapin yliopiston neljässä eri tiedekunnassa ja yliopiston Arktisessa keskuksessa. Tutkimusaiheet kattavat laajasti koko pohjoisen elinpiirin. Taiteiden tiedekunnan tutkimuksessa painottuvat taide ja muotoilu pohjoisilla alueilla sekä erilaiset taiteen ja muotoilun luovat ratkaisut, joita kehitetään pohjoisen palveluiden tarpeisiin. Ainutlaatuisen lisänsä tiedekunnan tutkimukseen tuo tieteen ja taiteen vilkas vuoropuhelu.

Kari Huhtamon Taidesäätiö

Kari Huhtamon Taidesäätiön tarkoituksena on säilyttää kuvanveistäjä Kari Huhtamon veistos-, piirustus- ja muu taiteellinen aineisto, tukea siihen liittyvää tutkimusta ja saattaa se yleisesti nähtäville. Säätiö pyrkii myös edistämään pohjoisen taiteen opetusta ja tutkimusta yleisesti ja erityisesti Lapin yliopistossa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan sijoittamalla Kari Huhtamon lahjoittaman taiteellisen aineiston ensisijaisesti Rovaniemelle ja ylläpitämällä aineistoa yleisön nähtävänä sekä tutkijain ja opiskelijain käytettävänä. Samalla säätiö pyrkii edistämään Kari Huhtamon taiteen kautta pohjoisen taiteen tunnetuksi tekemistä.

Päämäärien toteutumisen edellytyksenä on yhteistyö muiden taide- ja kulttuurialan vaikuttajien kanssa. Säätiön keskeisimmät yhteistyöprojektit ovat seminaarien järjestäminen ja Pohjoisen Taiteilija -hanke, jonka tavoitteena on saada esille merkittävää ja korkeatasoista pohjoisen taidetta ja varmistaa, että pohjoinen näkökulma on vahvemmin läsnä Suomessa ja ulkomailla

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Kari Huhtamon Taidesäätiö, Lapin yliopisto ja EMMA.


LaY/Viestintä/OT