Uutiset 2017
 
asiakkaastakehittäjäksi-kansi.jpg

Uusi julkaisu asiakkaiden osallisuuden muutoksesta sosiaali- ja terveyspalveluissa

19.12.2017

Anneli Pohjolan, Maarit Kairalan, Hannu Lylyn ja Asta Niskalan toimittama Asiakkaasta kehittäjäksi –teos kokoaa yhteen tietoa, kuinka asiakas voidaan ottaa osaksi palveluiden kehittämistä.

Teos vastaa hyvinvointipalvelujärjestelmässä ja erityisesti sote-uudistuksessa voimakkaasti nouseviin asiakaslähtöisyyden, osallisuuden ja asiakkaiden vaikuttamismahdollisuuksien vaateisiin tuottamalla tietoa ja jäsennyksiä asiakkaiden uudenlaisista rooleista ja mahdollisuuksista toimia palveluiden kehittäjinä ja niitä koskeviin päätöksiin vaikuttajina.

Toimintakenttänä ovat hyvinvointipalvelut, erityisesti sosiaalihuollon, sosiaalityön ja kuntoutuksen sekä osittain terveydenhuollon palvelut (esimerkiksi lastensuojelun, nuorten kuntoutuksen, mielenterveys-, päihde-, vammais-, terveyskeskuspalvelut, järjestöllinen auttamistyö).

Teoksen kirjoittajat ovat opettajia ja tutkijoita Itä-Suomen ja Lapin yliopistoista, Diakonia ja Metropolia-ammattikorkeakouluista, palveluiden kehittäjiä Pohjois-Suomen ja Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksista sekä sosiaalityötä, terveydenhuoltoa ja kuntoutusta uudistavia työntekijöitä järjestöistä, kunnista ja sairaanhoitopiireistä ja myös kehittäjäasiakkaita eri organisaatioista.

Teos on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen toimijoille ja ammattilaisille julkisessa palvelujärjestelmässä, järjestöissä ja yksityisellä sektorilla sekä alan eri ammatillisten koulutustasojen opettajille ja opiskelijoille. Julkaisu soveltuu myös oppikirjaksi ja opettajan oppaaksi.

Julkaisun tiedot:

Anneli Pohjola, Maarit Kairala, Hannu Lyly & Asta Niskala (toim.): Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi: asiakkaan osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa, Kustannusosakeyhtiö Vastapaino, Helsinki, 2017

LUC/Viestintä/J-EK