Uutiset 2017
 
definelapland_web.jpg

Lapin yliopiston ja Lapin AMKin yhteinen kv-markkinointibrändi syntyi yhteistyössä ja asiakaslähtöisesti

17.11.2017

Lapin korkeakoulukonsernin LUC 2020 kehittämisohjelman ensimmäisen aallon kehittämisprojektien tuloksia näkyy jo. Strateginen kv-yhteistyö –projektissa on kehitetty ja nyt lanseerattu yhtenäinen brändi Lapin korkeakoulujen kansainvälisen koulutustarjonnan markkinoinnille. #definelapland –brändi on kevään ja syksyn aikana konkretisoitunut kampanjasivun, brändikäsikirjan ja #definelapland hastagin muotoon.

Brändi koostuu aidoista adjektiiveista ja argumenteista ja visuaalisesti muun muassa molempien korkeakoulujen värimaailmasta ja oppimisympäristöistä. #definelapland on konseptina osallistava ja epävarmuustekijöitä eliminoiva. Hakija saa faktoja Suomesta ja Lapista sekä Lapin korkeakoulujen erityisyydestä. Brändi mahdollistaa kansainvälisten opiskelijoiden osallistamisen sosiaalisen median sisällöntuotantoon ja antaa Lapista moni-ilmeisen kuvan mahdollisuuksien opiskelupaikkana. Kampanjasivu kokoaa sosiaalisen median kanavat yhteen paikkaan ja antaa informaatiota hakijaa askarruttaviin kysymyksiin. Se esittää valittavissa olevat koulutusohjelmat ja ohjaa hakemaan niihin.

Brändi on luotu yhteistyössä korkeakoulujen kansainvälisen koulutuksen kanssa toimivien henkilöiden sekä mainostoimisto Höyryn ja viestintätoimisto Pohjoisranta Burson-Marstellerin kanssa. Molemmista toimistoista mukana olivat Lapin yliopiston alumnit, Höyryltä Virpi Vainio ja Pohjoisrannasta Mari Mäki. Käytännön yhdessä tekeminen on tukenut vahvasti tavoitetta rakentaa Lapin korkeakoulujen yhteisiä palveluita. Kumppaneiden kanssa toimiessa korkeakoulujen henkilöstö on samalla vahvistanut omaa osaamistaan ja kyvykkyyttä kansainvälisen markkinoinnin suunnittelussa ja kehittämisessä. Jatkossa kansainvälinen opiskelijarekrytointi ja –markkinointi tullaan tekemään Lapin korkeakoulujen yhteistyönä.

Brändi kehitettiin asiakaslähtöisesti ja myös viestintää on tarkoitus kohdentaa tavoiteltavien kohderyhmien mukaan. Pohjoisranta toteutti keväällä 2017 kyselyn Lapin yliopiston ja Lapin AMKin kansainvälisille opiskelijoille jossa selvitettiin muun muassa motiiveja lähteä ulkomailla opiskelemaan ja valita Lappi, pääasiallisia tiedonlähteitä, sekä odotuksia ja esteitä ulkomailla opiskeluun liittyen. Prosessi jatkui Lean Service Creation –työpajan muodossa ja ennen viimeisiä silauksia konseptia testattiin vielä kohderyhmän edustajilla. Konseptin tavoitteena on houkutella lisää laadukkaita hakijoita, tehdä Lapin korkeakouluja tunnetuiksi ja erottua kiinnostavalla tavalla korkeakoulukentässä. Seuraavina askelina on lähteä toteuttamaan markkinoinnin toimenpiteitä yhdessä molempien korkeakoulujen toimijoiden kanssa.

Nettisivu löytyy osoitteesta www.definelapland.fi ja pian myös osoitteesta www.studyinlapland.fi

Lisätietoja:

Sanna Konola
Suunnittelija, Lapin yliopisto
+358 40 484 4195
sanna.konola@ulapland.fi

Miia Salminen
Vs. markkinointisuunnittelija
+35840 184 2639
miia.salminen@lapinamk.fi