Uutiset 2018
Uutinen, kuvituskuva 2

Uusi julkaisu tarkastelee ympäristötaiteen ja matkailun yhteistyömahdollisuuksia

20.11.2018

Ympäristötaidetta Lapin matkailuun -teos esittelee laajasti taiteen mahdollisuuksia tukea matkailuympäristöjen kehittämistä. Kirja kokoaa yhteen kokemuksia ja uutta tietoa erityisesti integroidun ja soveltavan ympäristötaiteen toteutukseen liittyvistä tekijöistä ja samalla valottaa taiteilijoiden muuttuvaa ammattiosaamisesta tuotannon eri vaiheissa suunnittelusta, toteutukseen ja taidekonsulttina toimimiseen.

Teoksessa esitellään askel askeleelta, kuinka yhteistoimintaa voi rakentaa taidealan toimijoiden ja matkailualan toimijoiden kesken sekä avataan ympäristötaiteeseen liittyviä käsitteitä. Käsikirja on toteutettu ajatellen molempien alojen toimijoita ja sen toivotaan tarjoavan käytännönläheistä tietoa ja uusia ituja tulevaisuuden yhteistoimintaan. Teoksen ovat toimittaneet Timo Jokela, Maria Huhmarniemi, Christa Haataja ja Tenka Issakainen.

Julkaisun on toteuttanut Ympäristötaidetta matkailun alueille (YMA)-hanke, joka on ollut Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja Lapin taiteilijaseuran kaksivuotinen yhteistyöhanke. Hanketta rahoitti Lapin liitto ja Euroopan Union EARK-ohjelma. Hankkeen konkreettisena toimenpiteenä oli tuottaa ympäristötaidesuunnitelmat neljään todelliseen matkailuympäristöön ja samalla selvittää millaisia tarpeita, haasteita ja toimintatapoja käytännön työhön liittyy. Työn toteuttamiseksi muodostettiin työryhmiä, joita johtamaan palkattiin neljä taiteilija-suunnittelijaa: Maija Kovari, Tuuli Seppälä, Katri Konttinen ja Risto Immonen. Yhteistyössä olivat mukana myös Ranuan eläinpuisto, Elämyskylä Tonttula Kittilän Könkäällä (Hullu Poro Oy), Lehtojärven lumihotelli (Snowflake Oy) ja Arctic Resort Kakslauttanen Saariselällä.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä ympäristötaiteen käyttöä ja kehittää erityisesti lumettoman ajan ympäristöjä. Suunnittelutyössä pyrittiin huomioimaan kulttuurisen kestävyyden periaatteita muun muassa tutustumalla paikallisiin tarinoihin ja kulttuuripiirteisiin. Käsikirjassa esitellään eri kohteisiin tehtyjä suunnitelmia, mutta myös erilaisia suunnittelutyökaluja ja menetelmiä, joita työryhmissä käytettiin.

Kirja on saatavilla myös verkkojulkaisuna, joka löytyy Lauda-tietokannasta osoitteesta:
http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63475

Lisätietoja

Hankkeen vastuullinen johtaja
Timo Jokela
timo.jokela (at) ulapland.fi
+358 40 739 6034