Uutiset 2019
 
TheKaresuandoTraditionalCostumeAdaptedtoSpecialNeeds.jpg
Kuva: Laila Susanna Kuhmunen, The Karesuando Traditional Costume Adapted to Special Needs, 2016, Polyester

Perinteen vaikutus nykytaiteeseen ja -muotoiluun yksi Arktisen taiteen huippukokouksen keskeisistä teemoista esillä myös näyttelyssä

14.5.2019

Arktisen taiteen huippukokous sisältää usean rinnakkaisen pääteeman, kuten arktisen taiteen, kulttuurisen kestävän kehityksen ja verkostoitumisen monikulttuurisella ja –kielisellä alueella. Perinteen vaikutus nykytaiteeseen ja -muotoiluun on yksi aiheista, joka nousee esiin sekä paneelikeskusteluissa että näyttelyissä. Lapin yliopisto, Pohjoismainen kulttuurirahasto ja Norwegian Crafts tuottavat tähän aiheeseen pureutuvia sisältöjä huippukokoukseen. Paneelikeskusteluihin osallistuu useista saamelaisen duodjin tekijöitä ja tutkijoita.

Galleria Valoon avataan kokouksen osana näyttely Fringe, joka tarkoittaa suomeksi reunaa tai hapsuja. Sanalla voidaan viitata ulkolaitaan, marginaaliin tai syrjäsetutuun. Kun jotakin pidetään marginaalisena, siihen liittyy myös erityisyys, joka edellyttää kunnioitusta. Fringe näyttelyssä nykytaiteilijat, jotka työskentelevät käsityöperinteen kontekstissa, tarkastelevat dialogia. Se tarkoittaa perinteen ja nykyajan sekä alkuperäiskulttuurin ja muiden kulttuurien dialogia sekä sukupolvien ylistä vuorovaikutusta. Nämä ovat arktisen taiteen ja muotoilun olennaisia teemoja. Dialogi-teemalla on suhde kulttuurisen kestävään kehitykseen ja ilmiöihin, jotka liittyvät kulttuuriseen omistamiseen, traditioiden uudistumiseen ja arktisten yhteisöjen kulttuurienväliseen ja monikulttuuriseen luonteeseen.

Fringe-näyttelyssä esillä olevat teokset heijastavat menneen ja perinteen läsnäoloa nykyajassa. Se ilmenee niin muistojen aiheina kuin sukupolvilta toisille siirtyneissä visuaalisissa ja materiaalissa kielissä, joita näyttelyteoksissa on sovellettu. Näyttely on osa Pohjoismaisen kulttuurirahaston rahoittamaa Arctic Handmade -projektia, jossa pyritään tukemaan käsityöperinteen elävyyttä nykytaiteessa ja -muotoilussa sekä toisaalta lisäämän aihetta koskevaa ymmärrystä ja keskustelua. Osallistava taide on yksi projektin toimintatavoista.

Näyttelyn taiteilijat tulevat Islannista, Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Venäjältä ja Yhdysvalloista. Näyttelyn ovat kuratoineet Ekaterina Sharova, Maria Huhmarniemi ja Ásthildur Jónsdóttir. Näyttely on esillä 5.6.2019-11.8.2019. Arktisen taiteen huippukokous järjestetään 3.6.-5.6.2019.

Lisätietoja käsityöperinnettä käsittelevistä paneelikeskusteluista:

https://www.ulapland.fi/EN/Events/Arctic-Arts-Summit-2019/Sessions/DAY-3,--Art-in-the-Arctic


Lisätietoja Fringe näyttelystä:
https://www.ulapland.fi/EN/Events/Arctic-Arts-Summit-2019/Exhibitions