Kehitä ammatillista osaamistasi ja hyödynnä opintoja työelämän tarpeisiin eri aloilla ja erilaisissa tehtävissä

Avoimet yliopisto-opinnot sopivat

  • osaamisen päivittämiseen lisä- ja täydennyskoulutukseksi, myös korkeakoulututkinnon suorittaneille
  • henkilöstökoulutukseksi organisaatioille
  • lisäpätevöitymiseksi
  • uudelleen kouluttautumiseen

Yliopistotasoiset opinnot tarjoavat uusinta tieteellistä tietoa ja sisällöllistä osaamista eri aloilta. Voit valita oman tarpeesi mukaan aiheita käsitteleviä yksittäisiä opintoja. Useissa oppiaineissa on valinnaisia opintotehtäviä, joissa voi käsitellä omaan työhön liittyviä kysymyksiä.

Opinnot kehittävät myös työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten tiedonhankinnan ja arvioinnin taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, vuorovaikutustaitoja ja kykyä esittää asioita perustellen. Opiskelu kehittää suunnitelmallisuutta, kykyä oppia uutta ja selviytyä muutoksista.

Korkeakoulututkinnon suorittaneille avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuksia yhdistää omaan asiantuntemukseen eri alojen opintoja. Yksilöllisillä valinnoilla voit hankkia uudenlaista työmarkkinoilla tarvittavaa moni- ja poikkitieteellistä erityisosaamista.

 

Esimerkkejä eri aloille sopivista koulutuksista

 

opiskelua_106.jpg