Kasvatustieteiden tiedekunta

Ohje tiedekunnan opetus- ja tutkimustehtävien hakijoille

Kasvatustieteiden tiedekunnan opetus- ja tutkimustehtäviä hakevien tulee liittää hakemukseensa tämän ohjeen mukainen portfolio. Portfolio on hakemukseen liitettävä julkinen asiakirja, jossa esitettyjen tietojen tulee olla tarvittaessa todennettavissa. Portfoliossa ansiot on esitettävä haettavan tehtävän kannalta. Hakemusasiakirjojen laatimisessa tulee noudattaa myös mahdollisia tehtäväkohtaisesti annettuja ohjeita.

Portfoliossa tulee käyttää tässä esitettyä järjestystä, jotta hakijoiden ansiot voidaan arvioida mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Portfolion suositeltava laajuus on 5- 10 sivua (+ liitteet). Liitteet tulee laittaa portfolion loppuun viimeiseksi pääkohdan mukaan numeroituina (esimerkiksi: osa 1. Perustiedot, liite 1).

1. Perustiedot
• sukunimi, etunimet, syntymävuosi
• yhteystiedot
• kansalaisuus
• äidinkieli ja muu kielitaito
• suoritetut tutkinnot (viimeisin ensin), oppilaitos, pääaine, sivuaineet, tutkinnon myöntöpäivämäärä ja –paikka
• dosentin arvo, tieteenala, yliopisto, myöntöpäivämäärä
• muu koulutus, erillisenä suoritetut opinnot, täydennyskoulutus; koulutuksen nimi, laajuus, järjestäjä, suoritusaika
Kopiot tehtävän kannalta olennaisista tutkintotodistuksista, mahdollisista erillisistä kielitaitotodistuksista ja erillisinä suoritetuista (sivuaine-) opinnoista laitetaan liitteeksi.
 
2. Työkokemus
• mahdollinen nykyinen työtehtävä, työnantaja, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä tai päätoiminen opiskelu tai apurahatutkija (työvapaat/virkavapaat)
• haettavan tehtävän kannalta olennaiset aiemmat palvelussuhteet/apurahakaudet (viimeisin ensin) alkamis- ja päättymispäivineen (työvapaat/virkavapaat)
• kansainväliset opettaja- ja tutkijavaihdot tai muu merkittävä ulkomaanvierailu
• merkittävät asiantuntijaluennot ja sivutoimiset tehtävät, tehtävänantaja, laajuus, ajankohta
Kopiot tehtävän kannalta olennaisista työtodistuksista tai nimikirjanote laitetaan liitteeksi.

3. Tutkimus ja tieteellinen toiminta
• tutkimusrahoitus (apu- ja määrärahat): myöntäjä, rahoituksen määrä, kohde ja aika
• rooli rahoitushakemusten laatimisessa tutkimusryhmässä, hankkeen vastuullisen johtajan nimi (vain myönnetyt rahoitukset)
• tutkimuksen johtaminen
• kokonaisjulkaisumäärä ja 10 tärkeintä julkaisua (ks. ohje alla)
• tieteellisten julkaisusarjojen ja aikakauslehtien toimituskuntien jäsenyydet tai (pää-) toimittajan tehtävät
• tieteellisten aikakauslehtien arviointitehtävät (”referee”)
• toimiminen virallisesti nimettynä väitöskirjaohjaajana (ilmoitetaan lukumäärä ja liitteeksi laitetaan henkilöiden nimilista ja valmistumisvuosi, vastuullinen/avustava ohjaaja)
• toimiminen väitöskirjojen esitarkastajana ja vastaväittäjänä (ilmoitetaan lukumäärä ja liitteeksi laitetaan henkilöiden nimilista ja valmistumisvuosi)
• toimiminen asiantuntijana tieteellisen/taiteellisen pätevyyden arvioinnissa (ilmoitetaan lukumäärä ja liitteeksi laitetaan henkilöiden nimilista ja arviointivuosi)
• konferenssiesitelmät, key note –luennot ja konferenssien järjestäminen, (mainittava paikka, aika ja viimeisen osalta rooli)
• jäsenyys kansallisessa tai kansainvälisessä asiantuntija-, arviointi- tai ohjausryhmässä
• muut tieteellisen toiminnan ansiot
Hakuportfolioon tulee liittää hakijan nimellä ja päiväyksellä alkava julkaisuluettelo, jossa julkaisut on ryhmiteltyOKM:n kansallisen julkaisutyyppiluokittelun mukaisesti. Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite, josta ilmenevät tekijät ja artikkelin tai julkaisun nimi ja julkaisija. Julkaisut tulee myös numeroida.

4. Opetus ja ohjaus
• opetusta ja oppimista koskeva näkemys
• toiminta opettajana, ohjaajana ja kouluttajana, lyhyt kuvaus tehtävien laadusta ja määrästä
• koulutushankkeiden tai opetuksen kehittämiseen liittyvä rahoitus: myöntäjä, rahoituksen määrä ja aika
• ohjatut opinnäytetyöt (kandidaatin tutkielmat ja pro gradut) (ilmoitetaan lukumäärä ja liitteeksi laitetaan henkilöiden nimilista ja valmistumisvuosi)
• pedagoginen koulutus
• opetuksen ja opetusmenetelmien ja -teknologian suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen liittyvät ansiot (opetuskokeilut ja -uudistukset, opetusta koskevat selvitykset, toiminta suunnittelutyöryhmissä jne.)
• tuotetut (ja julkaistut) oppimateriaalit (kirjat, verkko-opetusmateriaali, muu oppimateriaali)
• opetuksesta annetut arviot (opetusnäytteiden arviot, tiivistetty kuvaus opiskelija- ja vertaisarvioinnin keräämisestä ja hyödyntämisestä, opetuspalkinnot)
• muut opetukselliset ansiot

5. Hallintotehtävät ja muu toiminta
• tehtävät korkeakoulujen tai tutkimusorganisaatioiden hallinnossa
• yhteiskunnalliset tehtävät ja luottamustoimet
• julkiset esiintymiset, esitelmät ja muu asiantuntijana toimiminen mediassa
• muut merkittävät ansiot ja tehtävät

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK