Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa (TVT)
Vastuuopettaja