Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi 

LUMA-keskus Lapin toiminnan henkilötietorekisteri 

 

Päiväys

Laatimispvm: 26.6.2020

Muutospvm: 25.6.2023 

 

Rekisterinpitäjä

Lapin yliopisto 

PL 122, 96101 Rovaniemi 

Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi 

Puh. 016 341 341 

Y-tunnus 0292800-5 

 

Rekisterin vastuuhenkilö

hallintojohtaja Ari Konu 

 

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa 

yliopisto-opettaja Pekka Muotka 

LUMA-keskus Lappi 

pekka.muotka@ulapland.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Lakimies Hannu Mikkola 

Hallintoyksikkö 

hmikkola@ulapland.fi 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti LUMA-keskus Lapin toiminnan tai tapahtumien järjestämiseksi. Tietoja käytetään toiminnan tai tapahtuman järjestämiseksi, toimintaan tai tapahtumaan osallistuneiden henkilöiden laadun ja määrän tilastointiin, toimintaan tai tapahtumaan osallistuneiden kontaktoimiseksi sekä mahdollisen tavaroiden ja kirjeiden toimittamiseksi. Henkilöiden allergian ja terveystietoja kerätään toimintaan tai tapahtumaan osallistuvan henkilön terveyttä haittaavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi

 

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen ja suostumukseen.

 

Rekisterin tietosisältö 

 • nimi
 • syntymävuosi
 • koulu tai oppilaitos ja koulutuslinja
 • puhelinnumero
 • huoltajan nimi
 • huoltajan puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • huoltajan sähköpostiosoite
 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • allergiat
 • muut toiminnassa tarpeelliset osallistujaan liittyvä asiat, esim. lääkitys, epilepsia, ym. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 Tiedot kerätään toimintaan osallistuvalta itseltään tai huoltajaltaan toimintakohtaisesti tai tapahtumakohtaisesti kyselylomakkeen, sähköpostiviestien, puheluiden tai tekstiviestien kautta. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, poislukien LUMA-keskus Lapin järjestämän toiminnan tai tapahtuman järjestäville toimijoille tarvittavilta osin samoin ehdoin sekä tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

 

Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Lapin yliopiston LUMA-keskus Lapin henkilökunnan Microsoft-tilit sekä Webropol-tilit.  

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

A) manuaalinen aineisto: Aineisto säilytetään lukitussa arkistossa.

B) sähköisesti käsiteltävät tiedot: Rekisterissä olevien tietojen käsittely edellyttää erillistä tietojärjestelmän käyttöoikeutta. Järjestelmään kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttämistä. Käyttäjätunnus on voimassa määrätyn ajan. 

 

Tietojen säilytysaika

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan toiminnan tai tapahtuman päättymisen jälkeen viimeistään 1 kk kuluessa henkilötietoa koskevasta toiminnasta tai tapahtumasta.

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22  mukaan:   

 • tietojen tarkastusoikeus
 • tietojen korjaaminen
 • tietojen poistaminen
 • tietojen käsittelyn rajoittaminen
 • tietojen siirto-oikeus
 • vastustamisoikeus 

Yhteishenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot selosteen alussa.

 

Tämä lomake on myös toimitettu Lapin yliopiston kirjaamoon 26.6.2020: kirjaamo@ulapland.fi