Uusimmat julkaisut
Blogit

Sähköiset julkaisut – eivät ihan ilmaisia nekään

Sähköisten julkaisujen merkitys on kasvanut viime aikoina huimasti. Niiden määrä ja saatavuus parantuvat: kirjastot ottavat sähköisiä julkaisukokoelmia enenevässä määrin valikoimiinsa ja myös rinnakkaistallennus ja avoin julkaiseminen tehostavat kehityksen suuntaa entisestään. Esimerkiksi vuonna 2017 Lapin korkeakoulukirjaston e-versioiden ja painettujen suhde on ollut 47/1 ja kirjojen osalta 1/

Kirjan tekeminen on inhimillistä

Joillekin inhimillisyys on kirosana – suoraan verrannollinen termi virheisiin, erehdyksiin sekä epävarmuuteen ja -luottamukseen. Kuitenkin aina kun ihminen luo jotain, on ihmisyys läsnä erityisen voimakkaasti, eikä ihminen näin ollen pääse inhimillisyyden subjektiivisuutta pakoon. Eikä tarvitsekaan. Kirjantekeminen on prosessi, jossa käytetään erilaisia, inhimillisiä työkaluja  –