Saamelaispedagogiikan ydinkysymysten äärellä

29.9.2014

Kasvatuksen ja koulun rooli saamelaisen kielen ja kulttuurin turvaamisessa sekä kehittymisessä on erityisen tärkeä.

Tämän kirjan perustana on huoli saamelaisopetuksen tulevaisuudesta. Saamen kielen ja saamelaiskulttuurin elinvoimaisuuden turvaaminen edellyttävät oman pedagogiikan vahvistamista. Tässä teoksessa esitellään saamelaispedagogiikan olemusta, sen erityispiirteitä ja käytännön toteutusta. Saamelaisopetuksen asemaa pitää
vahvistaa alkuperäiskansakulttuurin säilymiseksi ja kehittymiseksi.

Kirjoittajat ovat saamelaisen kulttuurin, kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijoita ja he haluavat artikkeleillaan tukea saamelaispedagogiikan omaleimaista kehittymistä. Kirja antaa virikkeitä ja välineitä saamelaisopetuksen käytännön työhön.

Teoksen toimittajina ovat dosentti Pigga Keskitalo, dosentti Satu Uusiautti, tutkija Erika Sarivaara ja professori Kaarina Määttä. Heitä yhdistää saamelaispedagogiikan
tutkimus ja täydennyskoulutuskokemus Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Ostoskarry_40px.png


Sisällys:

Alkusanat

I Saamelaisuuden olemuksesta kasvatuksen perustana

Erika Katjaana Sarivaara
Saamelaisuus alkuperäiskansakoulutuksen valossa

Tero Mustonen
Muistin ja tiedon vartijat: Kolttasaamelaiset

Eeva-Mari Pyhäjärvi
Perinteinen vaatetus osana sompiolaista kulttuuria

II Saamelainen kasvatus ja opetus

Pigga Keskitalo

Saamelaisopetuksen historia

Pigga Keskitalo, Kaarina Määttä & Satu Uusiautti
Saamelaispedagogiikan peruspiirteet

Marikaisa Laiti
Arki, kulttuuri ja kasvatuskumppanuus saamelaisessa varhaiskasvatuksessa

Rauna Rahko-Ravantti
Saamelaisopetuksen toiseus

Satu Uusiautti & Kaarina Määttä
Alkuperäiskansan vahvuuksista menestymiseen –positiivisen psykologian näkökulmia saamelaisopetukseen

III Saamen kielen opetus

Pigga Keskitalo, Kaarina Määttä & Satu Uusiautti
Saamen kielen opetuksen ja oppimisen haasteita ja ratkaisumalleja

Inker-Anni Linkola
Monikielinen koulu saamen kielen mahdollisuutena

Rauni Äärelä
Saamenkielinen kielikylpy Suomessa

Tiina Johansen
Etäopetuksen mahdollisuudet saamen kielen perusopetuksessa

Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen
Etäopetus aikuisopiskelijoiden saamen kielen opetuksessa

IV Saamelaispedagogiikan kehittämisen näkökulmia

Irmeli Moilanen
Inarinsaamen elvytys yhteisöllisenä oppimisprosessina

Kaarina Määttä, Pigga Keskitalo & Satu Uusiautti
Saamelaiskoulu uusien haasteiden edessä

Ante Aikio
Epilogi: Saamenmaan ja saamelaisen koulutuksen arvo minulle

Kirjoittajat

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK