Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK

Saamelaisten hyvä elämä ja hyvinvointipalvelut

1.8.2013

Selvitys hyvinvointipalvelujen toteutumisesta saamelaisalueella.

Teoksessa selvitetään saamelaisten näkemyksiä ja kokemuksia kotiseutualueen kuntien peruspalveluista. Erityistarkastelun kohteena ovat saamenkieliset palvelut. Tarkastelun keskiössä on ihmisten arjessa selviytyminen. Tutkimuksen tavoitteena on saada saamekansalaisten ääni kuuluviin.

Tulokset tulkitaan kulttuurista kontekstia vasten. Kielelliset ja kulttuuriset erityistekijät sekä vähemmistöasema määrittävät kokemuksia palveluiden saatavuudesta ja palvelutyytyväisyydestä.

Ostoskarry_40px.pngOpen_Access_logo_40px.png


Sisällys:


Tiivistelmä
Čoahkkáigeassu
Čuákánkiäsu
Vuännõs

Esipuhe

1 Álggos – Aluksi

2 Saamelaisten palvelukokemuksia koskevan tutkimuksen tavoite ja tutkimusasetelma
 2.1 Tutkimuksen taustana oleva hyvinvointi- ja palveluymmärrys
   Vähemmistökansalaisten ääni
   Saatavuus, tyytyväisyys, tarpeet
 2.2 Tutkimuksen tavoite ja toteuttaminen
   Menetelmät ja aineistot
   Lomakekyselyn toteutus
   Vastaajat
   Menetelmällinen pohdinta

3 Saamelaisten hyvinvoinnin kulmakivet
 3.1 Pärjääminen ja ”hyvä elämä”
 3.2 Pärjäämisen malli
 3.3 Arktisten alkuperäiskansojen hyvinvointi

4 Palvelujen paikka osana saamelaisten hyvinvoinnin rakentumista
 4.1 Paikallisuuden kudos
 4.2 Yhteiskunnallisten instituutioiden tulo ja tukiverkostojen synty
   Verkkainen alku
   Hyvinvointivaltiojärjestelmän nopea leviäminen
 4.3. Hyvinvointivaltion huippu ja julkisten palvelujen nopea vetäytyminen
 4.4 Elinolot ja väestölliset muutokset
   Vähemmistöasema
 4.5 Saamelaiset modernissa yhteiskunnassa
   Tärkeimmät haasteet ja voimavarat

5 Saamelaisten palvelut ja keskeiset toimijat
 5.1 Saamenkielinen ja kulttuurilähtöinen palvelutuotanto tänään
   Saamenkielisten ja kulttuurilähtöisten palvelujen rahoitus
   Järjestöt saamelaispalvelujen kehittäjinä
 5.2 Saamenkielisten palveluiden tilanne

6 Saamelaisten palvelukokemukset
 6.1 Etäisyydet palveluihin
 6.2 Palvelujen saatavuus saamelaisalueen kunnissa
   Etäisyys, kieli ja palvelujen saatavuus
 6.3 Palvelutyytyväisyys
   Sosiaalihuollon palvelutyytyväisyys
   Tyytyväisyys terveyspalveluihin
 6.4 Saamenkielisten palvelujen saanti ja tarve
   Saamenkielisten palvelujen tarjonta kunnissa
   Saamenkielisten palvelujen saatavuuskokemukset
   Tyytyväisyys saamenkielisiin palveluihin
   Tulkin käyttökokemukset ja tarve
   Saamenkielisten palvelujen tarve
 6.5 Arjen selviytymisen kannalta tärkeän avun saanti
 6.6 Arjen avun tarpeet
 6.7 Internetin käyttö arjen palvelujen täydentäjänä
 6.8 Saamelaisten järjestöjen merkitys
 6.9 Muuttohalukkuus

7 Johtopäätökset ja pohdinta
   Saamelaisten palvelujen toteutuminen
   Saamelaisten palvelukokemukset
   Palvelukokemusten kulttuurinen tulkinta
   Pohdinta: saamelaisen palvelutuotannon tulevaisuuden haasteet

Lähteet
Liitteet