Väitöskirjan käsikirjoituksen valmistelu taittoa varten