Vahvuuksien Vaka - Varhaiskasvatuksen johtamisen yliopistollinen koulutuskokonaisuus 15 op, ROVANIEMI