Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta vuosille 2015-2017
Tehtävät