turvaopas_bannerikuva.jpg

Lapin yliopiston turva- ja kriisinhallintaopas

Näillä sivuilla esitellään toimintatavat, joita yliopistolla tulee noudattaa erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa.

Toimimalla yhdessä sovittujen ohjeiden mukaisesti voimme taata turvallisen työ- ja opiskeluympäristön kaikille yliopistossamme sekä suojata yliopiston ympäristön ja omaisuuden erilaisten vaarojen varalta.

Erityisen tärkeää on, että muistat ilmoittaa havaitsemistasi onnettomuus-, vaara- ja kriisitilanteista välittömästi yliopiston kriisiryhmälle ja turvallisuusorganisaatiolle. Jokainen yliopistolainen on vastuussa yhteisestä turvallisuudesta ja velvollinen toimimaan erilaisissa kriisitilanteissa tilanteen vaatimalla tavalla.