Tulityöt

Tulitöitä tehtäessä on noudatettava suojeluohjetta, ja tulitöitä on valvottava ja vartioitava asiaankuuluvalla tavalla. Tilapäisessä tulityöpaikassa on ennen töiden alkamista täytettävä lupakaavakkeet. Tulityötekijöillä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Lisäksi on noudatettava tupakointiohjeita ja tuhkakuppien on oltava paloturvallisia. Kynttilöitä poltetaan vain vastuuhenkilön luvalla ja aina palamattomalla alustalla. Muuta erillistä lupamenettelyä kynttilöiden polttamiseen ei tarvita.
 

Mikä on tulityötä?

 • Työt, joissa esiintyy kipinöitä
 • Työt, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä
 • Työt, joista aiheutuu palovaara
 

Mitä tulitöitä yliopiston tiloissa tehdään?

 • Metallityöpajoissa ja ateljeissa opetukseen liittyvät metallin leikkaamiset ja muotoilut kaasulla tai mekaanisesti
 • Laboratorioissa tehtävät erilaiset kokeet, joita tehdään kuumentaen aineita avotulella
 • Ylioppilaiden terveydenhoitoasemalla välineiden desifiointi avotulella
 • Kiinteistöhuollon työntekijöiden ja ulkopuolisten korjausfirmojen tekemät työt kiinteistön kunnossapidon ja erilaisten remonttien yhteydessä
 

Yliopiston vakituiset tulityöpaikat

 • Opetuskäytössä olevat metallityöpajat kasvatustieteiden tiedekunnassa (Yliopistonkatu 8) ja taiteiden tiedekunnassa (Yliopistonkatu 8)
 • Kemian ja fysiikan laboratorio kasvatustieteiden tiedekunnassa (Yliopistonkatu 8)
 • Metallipaja taiteiden tiedekunnassa (Yliopistonkatu 8)
 • Harjoittelukoulun teknisen työn tila (Pohjolankatu 23)
 • Arktisen keskuksen näyttelytilojen työpaja (Pohjoisranta 4)
 

Tilapäiset tulityöpaikat

 • Kaikki muut kuin edellä luetellut alueet ovat tilapäisiä tulityöpaikkoja rakennusten ja laitteiden korjausten ja huoltojen yhteydessä.
 • Jokaisesta tulityöstä tilapäisellä tulityöpaikalla tehdään erillinen kirjallinen tulityölupa (sisältyy urakkasopimukseen), ja työn tekijöillä sekä vartiointia suorittavilla on oltava voimassa oleva tulityökortti.
 

Suojeluohjeet ja niiden velvoittavuus

 • Tulitöitä tehtäessä on noudatettava suojeluohjetta "Tulityöt" ja "Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt".
 • Mikäli suojeluohjetta ei noudateta, voidaan korvausta vakuutussopimuslain mukaan vähentää tai se voidaan evätä.
 

Tulitöihin ja tulityöpaikkoihin liittyvä vastuunjako

 • Tiedekuntaneuvostot antavat luvat tulitöihin vakituisilla tulityöpaikoilla osana työ- ja opetussuunnitelmien vahvistusta.
 • Palotarkastaja on hyväksynyt yliopiston tulityötoimitilat, ja ne on rakennettu ja varustettu tulitöitä varten.
 • Opetushenkilöstön tulee perehtyä tulityöohjeisiin ja paloturvallisuuteen: opiskelijoille on myös annettava ohjeita ja opetusta ennen varsinaisiin tulitöihin ryhtymistä.
 • Ryhmäkoot on suunniteltava ja vahvistettava lukujärjestyksessä niin, että opettaja pystyy avustavan henkilön kanssa valvomaan ja opastamaan opiskelijoiden työtä.
 • Opetuskäyttötiloissa ei tarvita erillistä henkilökohtaista tulityölupaa.
 • Arktisen keskuksen näyttelytilojen pajoissa työskentelevillä on tulityöluvat.
 • Tulityövartioinnista vastaa kullakin vastuualueella toimiva aineen opettaja ja opetusta avustavat laboratoriomestarit sekä Arktisessa keskuksessa työmestarit. Jälkivartiointi on vähintään yksi (1) tunti.
 • Tulityöpaikan alkusammutuskalustosta vastaa ISS kiinteistönhoito. Tulityöpaikat on varustettu asianmukaisella alkusammutuskalustolla ja ensiapuvälineistöllä. Tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183BC -teholuokkaa vastaavaa käsisammutinta (2 kpl 12 kg A-BIII- E), joista toisen käsisammuttimen voi korvata kahdella 27A 144BC -teholuokkaa vastaavalla käsisammuttimella (2 kpl 6 kg A-BIII-E)
 • Tulityöpaikan työvälineiden kunnosta vastaa opettaja ja laboratoriomestari sekä Arktisessa keskuksessa työmestarit.
 • Tulityöpaikan suojauksesta ja järjestyksestä vastaa opettaja ja laboratoriomestari sekä Arktisessa keskuksessa työmestarit.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK