Publications and conference attendance

(updated November 2014)

  

Organization studies

Valtonen, Anu (2014). Talous nukkuu meissä. Kulttuurianalyysi nukkumisen, työn ja talouden yhteenkietoutumisesta. Sosiologia 51(1): 39-54. [Economy Sleeps in Us. A Cultural Analysis of the Entanglement of Sleep, Work and Economy]

Salmela, Tarja, Valtonen Anu & Meriläinen Susan (2014). The Sleeping Body – A Groke in Organizations? Paper presented at the EGOS conference, Rotterdam, NL, July 3-5, 2014.

Rantala, Pälvi & Valtonen Anu (2014) Päiväunilla, äänten virrassa. Teoksessa Hiljaisuuden historia. Toim. Marjo Kaartinen. k&h, Cultural History, Turku.

Salmela, Tarja (2014). “Sleep and Stillness in a Mobile World”. Paper presented at Ephemera Conference “Organizing for the Post-growth Economy”, Copenhagen Business School, May 7-9, 2014. Denmark.

Salmela, Tarja (2014). ”Sleep and Stillness in a Mobile World”. Poster presentation at the Fourth International Conference on Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equity. September 2-6, 2014. Leipzig, German.

Valtonen, Anu, Aki Huhtinen & Soili Paananen (2013). ”Death will settle the sleep debts”: Routines of sleep and rest in cadets’ winter training camp. Paper presented at the EGOS conference, subtrack “Briding time”, July 4-7,2013, Montreal, Canada.

Pekkala, Joni & Salmela Tarja (2013). “Mukava ku ollaan tiiviisti siellä”. Etnografia nukkumisen käytännöistä kadettien ampumaleirillä. Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Johtaminen. Pro gradu –tutkielma.

Rantala, Pälvi (2013). "Napping Cultures in Transition”. Paper presented at International Society for Cultural History: Artefacts, Culture, and Identity, Istanbul, 11-14 September 2013.

Rantala, Pälvi (2013). “Napping at work: Power naps, downshifting and the future of working life”. Paper to be presented at the Conference on WORK - Continuities and Disruptions in Modern Life (WORK2013) in Turku, Finland, 21-23 August 2013.

Paananen, Soili, Aki Huhtinen & Anu Valtonen (2013). How to promote resilience in the practices of a military organization. ERGOMAS European Research Groups on Military and Society, Madrid, June 4-7, 2013.

Valtonen, Anu, Aki Huhtinen, Soili Paananen (2013). Transitions in Time. Paper presented at the Society for Phenomenology and Media Conference, Puebla, February 21.-23., Mecixo.

Salmela, Tarja (2013). “A stagnant body in the dealing floor”. Paper presented at the joint Conference of Gender Studies and Cultural Studies, Rovaniemi, November 28-29, 2013.

Rantala, Pälvi (2012). Miten opin nukkumaan päiväunia. Teoksessa Toden tarinat. Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen 40-vuotisjuhlakirja. Toim. Anu Salmela, Heli Rantala, Hanne Koivisto, Marjo Kaartinen & Meri Heinonen. Cultural History, Turku.

Rantala, Pälvi (2012). “Napping at Work”. Paper presented at International Society for Cultural History: the Cultural History of Work, Luneville Castle, 2-5 July, France.

Valtonen, Anu, Laura Valli & Aki Huhtinen (2012). ”Transitions in time: journeying between the states of being asleep and awake in organizations”. Paper presented at the 30th Standing Conference on Organizational Symbolism (SCOS). July, 11-14, 2012, Barcelona.

Laine, Pikka-Maaria, Susan Meriläinen & Anu Valtonen (2012). Sleep(ing) in Organizations. Paper presented at the 30th Standing Conference on Organizational Symbolism (SCOS). July, 11-14, 2012, Barcelona.

Valtonen, Anu, Pikka-Maaria Laine & Susan Meriläinen. (2012). “Sleep for success? The New Status of Sleep in Organizational Discourse and Practice.” 10th International Conference Discourse and Organization:Practices, Processes, Performance, July 17‐20, 2012 VU University Amsterdam.

Valtonen, Anu & Aki Huhtinen (2012). “Transitions in Time”. Paper presented at the Annual Conference of International Society of Military Sciences. Royal Military College of Canada, Kingston, Ontario, Canada. October 23-24, 2012.

Tourism studies

Rantala, Outi & Valtonen Anu (2014). A Rhythmanalysis of Touristic Sleep in Nature. Annals of Tourism Research. DOI 10.1016/j.annals.2014.04.001

Valtonen, Anu (2014). Sleeping as Experience. Invited key note presentation at the Experience Economy –conference, Tallinn University of Technology, School of Economics and Business Administration, May, 6, 2014. Tallinn, Estonia.

Salmela, Tarja, Anu Valtonen & Satu Miettinen (2013). Designing Sleeping Experiences - case Arctic Snow Hotel. Paper presented at Service Design & Tourism -conference. Ringling College of Art and Design, Sarasota, Florida, US, November 7-11, 2013.

Korvenranta, Annukka (2013). Yöpuulla autiotuvassa. Sosio-kulttuurinen näkökulma eräretkeilijän uneen. Pro Gradu –tutkielma. Lapin yliopisto, Matkailututkimus.

Väkevä, Virpi (2013). Unta etsimässä – semioottinen analyysi unen ja nukkumisen merkityksistä matkailumainonnassa. Lapin Yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Markkinointi. Pro gradu-tutkimus.

Haapala, Joona (2013). Tunturin rytmissä – unen erityispiirteet matkailutyössä. Lapin Yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Markkinointi. Pro gradu-tutkimus.

Rantala Outi, Seija Tuulentie & Anu Valtonen (2013). Naiset yöpuulla – Lapin retkeilijöiden luontosuhteista. Teoksessa Reittejä luontosuhteeseen, toim. J.Valkonen ja T. Salonen. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi.

Kuure, Essi, Salmela, Tarja & Valtonen, Anu (2013). ”Arctic Sleeping Experience”. A poster presentation in a national tourism seminar “In the Spirit of the Rovaniemi Process”. December 2.-4, 2013, Rovaniemi.

Valtonen, Anu, Satu Miettinen & Essi Kuure (2012). Sleep-centric Service Design. Touchpoint 4 (4): 36-39.

Rantala, Outi (2012). “Development challenges regarding wilderness destinations” Chair in Arctic Tourism – Norway meets Finland. Kilpisjärvi, April 11-13, 2012.

Rantala, Outi (2012). “Vigorous villages – the future of tourism in the Arctic” Latitude 2012.

Rantala, Outi (2012). ”Luontounet – tie onneen?” Kide 2/2012.

Valtonen, Anu (2012). Sleep In Tourism. Paper presented at the MUST semiotic symposium, December 2012, University of Lapland.

Valtonen, Anu & Soile Veijola (2011). Sleep in Tourism. Annals of Tourism Research, 38 (1): 175-192.

Valtonen, Anu (2011). Nukkuvaa turistia tutkimassa. Lapin Tutkimusseuran vuosikirja 2009–2010. Toim. Pertti Sarala & Leena Suopajärvi. Lapin yliopistopaino. Rovaniemi.
 

 

Studies on consumer culture

Valtonen, Anu (2014). “A Bed of One’s Own”: Exploration of the Sleeping Body. Paper presented at the 12th ACR Conference on Gender, Marketing and Consumer Behavior, Helsinki, July 24-26, 2014.

Valtonen, Anu (2014). “A Bed of One’s Own”: Re-designing the Female Sleeping Body. Paper presented at the Annual Conference of Sociology, Rovaniemi, March 27-28, 2014.

Valtonen, Anu (2013). “Dreamscape. Exploration of the Nocturnal World of Consumption”. Invited paper presented at the Anthropology of Markets and Consumption –conference, Irvine, California, March 7-9, 2013.

Valtonen, Anu & Johanna Moisander (2012). “Great Sleep” as a Form of Hedonic Consumption. In NA - Advances in Consumer Research, Vol. 40, eds. Zeynep Gürhan-Canli, Cele Otnes, and Rui (Juliet) Zhu, Duluth, MN: Association for Consumer Research. 436-441.

Valtonen, Anu (2012). “The Social World of Sleep: Sharing, Caring and Disappearing”. Paper presented at 7th Consumer Culture Theory Conference, Said Business School, University of Oxford, August 16-19, 2012.

Valtonen, Anu & Johanna Moisander (2012). “Great Sleep as a Form of Hedonic Consumption”. Paper presented at the Association of Consumer Research Conference, Vancouver, University of British Columbia, October, 4-7, 2012.

Valtonen, Anu & Johanna Moisander (2012). “Great Sleep as a Form of Hedonic Consumption”. Paper presented in special session on Practice Theory at 7th Consumer Culture Theory Conference, Said Business School, University of Oxford, August 16-19, 2012.

Valtonen, Anu (2012). Unten merkillinen maailma. RAPPIO! Esseitä ’turhan’ tutkimisesta. Toim. Riikka Turtiainen ja Sari Östman. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisut 34. Uniprint. Turku. 99-110.

Valtonen, Anu (2011). We Dream as We Live – Consuming. In Research in Consumer Behavior, Vol. 13., eds. Russell W. Belk, Kent Grayson, A. M. Muniz, and H. Jensen Schau, Emerald Group Publishing Limited, 93-110.

Valtonen, Anu (2011). “Dreamscape. Dreaming in Contemporary Media and Consumer Society”. Paper presented in Bodyscape/Mindscape conference, August 23-26, 2011, University of Helsinki.

Valtonen Anu (2011). We Dream as We Live – Consuming. Paper presented in 6th CCT Conference, Northwestern University, Evanston Il, US, July 7-10, 2011.

Valtonen Anu (2011). Sleep as Pleasure in Consumer Culture. Paper presented in EIASM 6th Workshop on Interpretive Consumer Research, May 6-7, University of Southern Denmark, Odense, Denmark.Domestic talks in seminars (both academic and business audience)

Valtonen, Anu (2014). Uni ja lepo töissä – sallittua vai kiellettyä? Kutsuttu puheenvuoro valtakunnallisilla Työsuojelupäivillä. Lapin yliopisto, 21.8 2014, Rovaniemi.

Valtonen, Anu (2013). Nukkumisen tulevaisuus. Pyydetty kutsupuheenvuoro Semiotiikan talvipäivillä, 8.-10.2.2013. Imatra.

Salmela, Tarja (2013) “New Sleep Order” a presentation of the project, Nordic Science Conference, organized in cooperation between Luleå University of Technology, University of Oulu, University of Lapland, University of Nordland (Bodø) and Tromsø University within the Interreg IVA Nord programme. Luleå, October 2-3, 2013.

Valtonen, Anu & Salmela Tarja (2014). Tarinoita nukkumisen merkillisestä maailmasta. Puheenvuoro Hyvän unen päivillä, Isku Oy, 8.2.2014, Helsinki.

Valtonen, Anu & Salmela Tarja (2013). Tarinoita nukkumisen maailmasta. Puheenvuoro Unien yö –tapahtumassa, Isku Oy, osa Taiteiden yön -tapahtumaa, 18.8.2013, Helsinki.

Salmela, Tarja (2013). ”Sleep-centric Service Design” Together with Essi Kuure. Arctic Lives –seminar at Rovaniemi as part of the Rovaniemi Design Week ’13, February 2, 2013.

Valtonen, Anu (2013). “New Sleep Order” a presentation of the project, as part of the Foreign Correspondents' Program, arranged by Ministry for Foreign Affairs of Finland, University of Lapland, Rovaniemi, August 28, 2013.

Valtonen, Anu (2013). Levolle lasken, kehoni. Teoksessa Rovaniemi, Turku, Bysantti ja Oulu… Marja Tuomisen juhlakirja. ss. 94-101.Toim. M. Autti, A. Immonen, K. Immonen, M. Mäkikalli & P. Rantala. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi.

Rantala, Outi (2012) Poster on “New Sleep Order” Together with Anu Valtonen. Tulevaisuuden matkailukoulutusta kehittämässä - Matkailukoulutuksen verkostopäivät. Rovaniemi, November 21-23, 2012.

Rantala, Outi (2012). “Research Project New Sleep Order” Research Seminar in Multidimensional Tourism Institute. Rovaniemi, May 11, 2012.

Rantala Outi (2012) “Luonnossa nukkumisen käytännöt hyvinvoinnin ilmentäjinä” Esitys Sosiologipäivillä. Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, 29–30.3.2012.

Rantala Outi (2012) Luonnossa nukkumisen käytännöt hyvinvoinnin ilmentäjinä. Paperi Sosiologiapäivillä. 29–30.3.2012. Kuopio.

Valtonen Anu (2011). Unen kauneus kulutuskulttuurissa. Esitys Suomen kulutustutkimus seuran syysseminaarissa. 10.-11.10. 2011, Vaasan yliopiston kauppakorkeakoulu.

Valtonen, Anu (2011). Tehotorkkuja ja sleep trackereita. Uudet unen tekniikat työelämässä. Esitys Työelämän tutkimuspäivillä, työryhmässä Työn uusi ruumiillisuus. Tampereen yliopisto, 3.-4.10.2011.

Valtonen, Anu (2011). Porvari nukkuu huonosti. Esitys Sosiologia -päivillä, 24.3.2011, Tampereen yliopisto.

Valtonen, Anu (2011). Nuku ja nauti: uniturismin muodot ja mahdollisuudet. Matkailu muuttaa maailmaa -seminaari, 13.10.2011, Helsinki.

Valtonen, Anu (2011). Levon liike. Esitys Tieteenpäivillä sessiossa Arjen koreografia. Rovaniemi, 9.9.2011, Lapin yliopisto.

Valtonen, Anu (2010). Levon liike. Esitys Tieteenpäivillä sessiossa Arjen koreografia. Helsingin yliopisto, 15.1.2011.
 
 

Populaarikirjoitukset

Kolumnit: Valtonen, Anu

”Nukkumatti tulee töihin.” 27.3.2014. Liikesivistysrahasto. http://www.lsr.fi/gurublogi/ 

Suomen kulttuuritutkimuksen seura. http://kultut.fi/kolumni/

Miksi tutkia valvetta? 7.2.2014
Unessa uinuva eettisyys. 29.10.2013
Yhdessä nukkumisesta. 17.4.2013