LLR_wwwKuva_OTK_I_.jpg

Editorial Board 2009-2011

Editor-in-Chief
Maarit Hovila, LL.D.

Professor Terttu Utriainen (Criminal Law)
Professor Ahti Saarenpää (Civil Law)
Professor Rauno Korhonen (Legal Informatics)
Professor Kai Kokko (Environmental Law)
Professor Lotta Viikari (Public International Law)
Ms Minna Kimpimäki, LL.D, Senior Researcher (Criminal Law)
Ms Iris Tukiainen, LL.M, Lecturer (Legal Linguistics)