Mark, R.&Hietanen, L.&Tompuri, H. 2010. Developing skills for University Teachers working in the lifelong learning sector: challenges for the new decade. Editors Helka Urponen&Rob Mark.Lifelong Learning for the  New Decade. University of Lapland Publications in Education 23. p.79-87.

Haataja, A. & Hietanen, L. & Järvi, T. & Tompuri, H. 2009. Kohti yrittäjyysvalmiuksia - Päätöksenteon oppiminen systeemisessä oppimisympäristössä. Teoksessa Yrittäjyyskasvatuksen muotoutuva maisema - Yrittäjyyskasvatuksen identiteettiä rakentamassa. (toim. Kansikas, Juha & Kyrö, Paula & Seikkula-Leino, Jaana & Römer-Paakkanen, Tarja) Jyväskylän taloustieteen julkaisuja:179:2009.s.108- 144.

Haataja, A.&Hietanen,L.&Järvi,T&Tompuri,H. 2009. TOWARD ENTREPRENEURIAL CAPABILITIES LEARNING DECISION MAKING IN A SYSTEMIC LEARNING ENVIRONMENT. EVETE2 Article.1-37.

Tompuri, Helena&Airaksinen, Raija. 2006. Yrittäjyyttä draaman keinoin. Koulutuksesta kirjoitettu raportti.Lapin 4 H-piiri.

 

Our website uses cookies, read more about cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK