Adiona - Mot ett mera säkert, ansvarsfullt och hållbart resande på land, sjöar och hav, i luften och på järnvägar

Adiona är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som omfattar flera områden. Avsikten med projektet är att utreda hur man genom kommunikativa metoder kan påverka finländarnas trafikattityder och –beteende för att främja säkert, ansvarsfullt och hållbart resande.

I den uppföljande undersökning som Trafiksäkerhetsverket Trafi beställt kartläggs medborgares och yrkesförares inställningar till trafiksäkerhet under en fem år lång period (2012–2016). Undersökningen omfattar alla trafik- och reseformer som hör till Trafis verksamhetsfält: väg-, sjö- och järnvägstrafik samt flygtrafik.

Undersökningen genomförs till största delen som en kvantitativ blankettundersökning. Kvalitativt material insamlas genom att intervjua personer som specialiserat sig på temaområdet.

Teoretiskt baserar sig undersökningen på Triandis teori om interpersonellt beteende, där en persons beteendeavsikter, vanor, fysiologiska aktivitet och kontextuella faktorer inverkar på sannolikheten för en viss typ av beteende. Avsikten med undersökningen av trafikbeteende i ljuset av bidragande faktorer är att utveckla inriktade kommunikationsstrategier som är skräddarsydda för målgrupper.

Mediepedagogiska centret vid Lapplands universitet (MPC) administrerar undersökningsprojektet. Resultaten av undersökningen utnyttjas bland annat för kommunikationen i Trafi och Eläköön-kampanjen för trafiksäkerhet.


Kontaktpersoner för projektet:

Lapplands universitet,
Pedagogiska fakultetet,
Mediepedagogiska centret


Doktorsavhandlingens forskare
Pia-Maria Lausas
+ 358 40 484 4253
PB 122, 96101 Rovaniemi

Handledare för den första doktorsavhandlingen,
medlem i styrgruppen, professor
Heli Ruokamo
+ 358 40 587 9090

Handledare för den andra doktorsavhandlingen,
professor
Raimo Rajala
+ 358 40 764 3848


förnamn.efternamn@ulapland.fi

Trafiksäkerhetsverket Trafi

Medlemmar i styrgruppen

Ledande expert
Inkeri Parkkari
+ 358 29 534 7089

Kommunikationschef
Reetta Salonen
+ 358 29 534 7051

Avdelningschef
Sami Mynttinen
+ 358 29 534 5555


förnamn.efternamn@trafi

Vår hemsida använder cookies, läs mer. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. [Jag forstär]
OK